Psychologičky v župane

Psychologičky v župane

Beničková, Tereza; Peruth, Karolína
Psychologičky v župane

10× neformálne o duševnom zdraví
Vydalo vydavateľstvo PORTÁL
14,90 €, 240 str., brošňa.
Prezrieť ukážky

Kniha dvoch mladých psychologičiek a autoriek rovnomenného podcastu približuje širšej verejnosti psychológiu a starostlivosť o duševné zdravie cez aktuálne problémy a praktické odporúčania. Prináša čitateľom jednotlivé odborné témy autenticky a uvoľnene, pričom sa vždy opiera o evidencie-based výskumy a odporúčania. Pomáha urobiť si jasno v otázkach, ktoré sa týkajú náš všetkých, ktorí žijeme v 21. storočí a vo svete sociálnych sietí, nových médií, zmien a kríz. Vďaka skúsenostiam z psychologickej a psychoterapeutickej praxe približuje témy cez často sa opakujúce príbehy či vzorce a poskytuje v každej kapitole aj návody, tipy a praktické východiská. Kniha dáva čitateľom nádej na zlepšenie ich duševného života, je optimisticky ladená a dokonca aj zábavná.

Mgr. Tereza Jirotka Beníčková je psychologička a absolventka psychoterapeutického výcviku. Psychológiu vyštudovala na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe a ešte pri štúdiu nastúpila do päťročného výcviku v kognitívno-behaviorálnej terapii. Vo svojej súkromnej praxi Hubnu hlavou sa venuje predovšetkým psychologickému poradenstvu pri chudnutí a psychoterapii obezity. Je lektorkou kurzov zdravého chudnutia od spoločnosti STOB, vedie semináre o duševnom zdraví a témach spojených s psychologickým pohľadom na chudnutie a udržanie váhy.

Mgr. Karolína Peruth je psychologička, krízová interventka a psychoterapeutka. Jednoodborovú psychológiu absolvovala na Karlovej Univerzite a psychoterapeutické vzdelanie v kognitívno-behaviorálnom smere získala absolvovaním päťročného psychoterapeutického výcviku. Pracovné skúsenosti získala z rôznych oblastí práce s dospelými aj s deťmi od práce na krízovej linke, krízovú pomoc a terapiu tvárou v tvár po práci psychológa v nemocnici. Aktuálne pôsobí v súkromnej praxi (www.jeoknebytok.sk), v ktorej sa špecializuje na poskytovanie psychologického poradenstva, psychoterapie a určitý čas venuje lektorovaniu.