Prispôsobenie detských ihrísk pre deti so špeciálnymi potrebami

Prispôsobenie detských ihrísk pre deti so špeciálnymi potrebami

Pre deti sú detské ihriská už od najmenšieho veku jednými z najobľúbenejších miest, kde sa cítia byť ako doma a vo svojom živle.

Dnešné moderné ihriská disponujú obrovským priehrštím novodobých atrakcií, ktoré prinášajú deťom radosť a nadšenie celkom novým spôsobom.

Niektoré doplnky na detské ihriská dokonca spájajú fyzický priestor s virtuálnym svetom a ponúkajú tak ešte viac prepracované, upgradované možnosti zábavy a hry.

Deti rozvíjajú svoj talent a ich schopnosti dostávajú aj vďaka dômyselne vybaveným atrakciám dosiaľ nepoznané rozmery.

Vďaka fyzickému pohybu a športovým aktivitám nadobúdajú lepšiu kondíciu a udržujú si zdravé telo, zatiaľ čo rôzne vzdelávacie prvky a rozmanité interaktívne hry im pomáhajú v duševnom rozvoji či intelektuálnom raste.

Každé dieťa by malo byť šťastné vo svojom úžasnom detskom svete, a to platí aj o detských ihriskách. Cieľom projektantov detských ihrísk je i to, aby si mohli užiť zábavu skutočne všetky deti.

Projekt výstavba detského ihriska preto myslí na všetko k tomu potrebné.

Prístupné a inkluzívne detské ihrisko
    • svet hier bez bariér

Pre deti je hranie sa neodmysliteľnou súčasťou detstva a ich života. Každé dieťa sa hrá svojim vlastným jedinečným spôsobom.

Hracie vybavenie detských ihrísk zohľadňuje potreby každého dieťaťa. Pomáha deťom nachádzať riešenia v rozličných životných oblastiach, tešiť sa z podnetných a zaujímavých činností.  

Prístupné detské ihrisko je otvorené všetkým deťom, no je prispôsobené špeciálne pre deti so zdravotným postihnutím. Je navrhnuté bezbariérovo, aby sa tam deti mohli bezpečne hrať a vzájomne medzi sebou interagovať v kolektíve.

Inkluzívne detské ihrisko je miestom zábavy pre všetky deti bez rozdielu. Zohľadňuje potreby každého dieťaťa, odstraňuje bariéry medzi deťmi a pomáha pochopiť a prijať odlišnosti. Učí deti empatii a porozumeniu, podporuje vývoj a rast detí so zdravotným postihnutím.

Stimulujúce prostredie hry

Inkluzívne ihriská sú na pohľad nerozoznateľné od klasických detských ihrísk. Sú však charakteristické niektorými rozdielmi:

    • senzorickým vybavením
    • rampami k zariadeniam pre ľahšiu prepravu
    • priestory sú širšie pre prechod invalidných vozíkov a ďalších mobilných zariadení
    • prístup k hojdačkám je bezbariérový
    • majú viac vchodov
    • vedľa hracích zariadení je miesto na sedenie
    • preliezačky sú prispôsobené pre zrakovo postihnutých
    • herné vybavenie má stredovú orientáciu

Vybavenie detských ihrísk je nesmierne pestré a to sa týka aj inkluzívnych ihrísk, ktoré rovnako tak prekypuje množstvom fantastických atrakcií.

Obrovským prínosom a prednosťou inkluzívnych detských ihrísk je to, že pomáhajú deťom zlepšovať nielen fyzické zručnosti, ale podporujú aj ich kognitívny rast a emocionálne prežívanie.

Deti každého veku tam nadobúdajú schopnosti sociálnej interakcie, ktoré sú potrebné pre ďalší rozvoj a napredovanie.

Budovanie inkluzívnych detských ihrísk

Budovanie inkluzívnych detských ihrísk vyžaduje niekoľko dôležitých krokov:

    • Pochopenie potrieb a požiadaviek detí so špeciálnymi potrebami
    • Výber vhodného miesta pre vybudovanie inkluzívneho detského ihriska
    • Usporiadanie a organizácia vybavenia inkluzívneho detského ihriska (rampy, sedacie miesta, vstupy a vchody…)
    • Bezbariérový prístup k herným zariadeniam

Filozofia vzájomnosti, ktorá spája

Každé dieťa je jedinečné. Každé jedno je výnimočné. A všetky deti by mali mať tie najlepšie priležitosti, ako sa môžu zabávať, rozvíjať, hrať alebo vzdelávať.

Prístupné a inkluzívne detské ihriská vytvárajú priestor bez bariér a sú otvorené pre všetkých.

Vďaka svojej filozofii vzájomnosti a porozumeniu sú miestami, ktoré dokážu spájať v odlišnostiach, a kam sa deti vždy s nadšením vracajú.