Zábavná pyrotechnika – zábavná len pre niekoho

Zábavná pyrotechnika – zábavná len pre niekoho

Sviatky pokoja rýchlo striedajú bujaré oslavy konca roka. Pre časť verejnosti sa táto zábava nezaobíde bez delobuchov, petárd či ohňostrojov. Niekoľko okamihov zábavy však prináša závažné riziká a nepriaznivé dopady na životné prostredie. dTest pripomína základné pravidlá zaobchádzania so zábavnou pyrotechnikou.

Hluk, splodiny, odpad vs. radosť z rámusu či svetielok
Fanúšikovia petárd si môžu užívať radosť z rámusu, ktorý môže byť v niektorých prípadoch porovnateľný s hlukom štartujúceho lietadla (až 120 decibelov). K hranici, ktorá je pre človeka bolestivá, je pritom pomerne blízko (130 decibelov). „Hlukom netrpia iba ľudia, ktorí nadšenie z delobuchov nezdieľajú, ale aj zvieratá. Tie majú citlivejší sluch a na rozdiel od nás si nedokážu rámus vysvetliť. Vyplašené potom môžu mať sklony k neštandardnému správaniu. Výnimočné nie sú ani prípady, keď sa domáci miláčikovia stratia a už sa ich nepodarí nájsť, prípadne keď voľne žijúce živočíchy opúšťajú v panike bezpečie svojich úkrytov a následne umierajú v dôsledku zrážky s vozidlami či elektrickým vedením,“ vysvetľuje Eduarda Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest.

Ak si chcete hlučnú noc vynahradiť novoročnou prechádzkou, jej prínos pre vaše zdravie bude prinajmenšom diskutabilný. Čerstvý vzduch si totiž s najväčšou pravdepodobnosťou neužijete. V mestách sa častejšie stretnete so smogom. Je to preto, že pyrotechnika, hoci zábavná, obsahuje zlúčeniny kovov ako je olovo, hliník alebo cín, ktoré unikajú do ovzdušia a negatívne ovplyvňujú jeho kvalitu. Škodliviny zo zábavnej pyrotechniky sa dostávajú vzduchom do našich dýchacích ciest a najmä astmatikom môžu priniesť nepríjemné chvíle. Záblesky z ohňostrojov môžu vyvolať epileptický záchvat.

Ten, kto sa na smogovú prechádzku predsa len vyberie, bude tiež zakopávať o odpadky z použitej zábavnej pyrotechniky. Po silvestrovských oslavách sú voľné priestranstvá, ulice i lúky často posiate použitými delobuchmi, ohňostrojmi a petardami. Nákladné upratovanie sa potom hradí z rozpočtov obce, teda z daní a poplatkov vybraných od občanov.

V čom robíme najčastejšie chybu a čo si pripomenúť?

Ak je vaša túžba po pyrotechnike a svetelnom divadle silnejšia, vyvarujte sa chýb, ktorých sa pyrotechnici amatéri často dopúšťajú.
    1) Pyrotechniku nakupujte radšej v špecializovaných obchodoch, tržniciam sa v tomto prípade radšej vyhnite.
    2) Kupujte overené výrobky so slovenským návodom, ktoré by mali mať značku označenia súladu s normou EÚ (známej ako CE).
    3) Pyrotechnika by mala byť pri kúpe, následnom skladovaní aj pred samotným použitím suchá.
    4) Pyrotechnické výrobky uchovávajte mimo dosahu detí.
    5) Nepoužívajte pyrotechniku pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok. Oslabené zmysly a úsudok môžu viesť k úrazom i k vzniku škôd na majetku.
    6) Pri manipulácii s pyrotechnikou postupujte dôsledne podľa návodu. Výrobca má povinnosť ho dodať ku každému výrobku. Mali by ste sa v ňom tiež dozvedieť, ako postupovať, keď výrobok zlyhá, čo nie je možné nikdy vylúčiť.
    7) „Nevylepšujte“ pyrotechniku vlastnými inováciami. Pokusy o znásobenie účinku spojením viacerých pyrotechnických výrobkov, ich úpravou, pridaním horľavín alebo, naopak, ich rozobratím, môžu viesť k neočakávaným chemickým reakciám, napríklad predčasnému výbuchu.
    8) Overte si, že je pyrotechniku možné odpaľovať na mieste, ktoré ste si na tento účel  zvolili. Obce môžu použitie pyrotechniky v niektorých oblastiach zakázať všeobecne záväzným nariadením.
    9) Výrobok umiestnite s ohľadom na okolitú zástavbu a porast tak, aby ste predišli riziku nebezpečia požiaru či nechceného odrazu.
    10) Pri odpaľovaní dodržujte bezpečnú vzdialenosť od obydlí, automobilov a ostatných osôb.
    11) Pyrotechnický výrobok zabezpečte proti preklopeniu, aby odpaľované časti smerovali nahor do voľného priestoru.
    12) Po aktivácii výrobku ustúpte do dostatočnej vzdialenosti. Pamätajte, že môže dôjsť k jeho zlyhaniu a následnému výbuchu na zemi.
    13) Pri zlyhaní odpalu vždy počkajte aspoň 15 minút (alebo podľa návodu aj dlhšie), než začnete s pyrotechnickým výrobkom znovu manipulovať.
    14) Nefunkčnú zábavnú pyrotechniku zlikvidujte v súlade s návodom na použitie.
    15) Buďte ohľaduplní k ostatným.

\"\"