Platby a výbery hotovosti v zahraničí

Platby a výbery hotovosti v zahraničí

Zimné obdobie patrí lyžovačkám na horách, ale láka tiež na exotické dovolenky pri mori. Dnes si už netreba pred každou zahraničnou cestou mimo eurozóny meniť hotovosť, vo väčšine prípadov je najvýhodnejšie využiť platby kartou či výber hotovosti z bankomatu v cudzej mene. Pri ceste je však potrebné dávať si pozor na rôzne poplatky a špecifiká v rôznych menových kurzoch. Spotrebitelia by nemali zabúdať ani na riziká spojené s výberom konkrétneho bankomatu.

Poplatky a zase poplatky

Pred odchodom na zahraničnú dovolenku, kde sa platí inou menou ako eurom, je vhodné si v tuzemskej banke overiť poplatky účtované za výbery, prípadne aj platby uskutočne-né v zahraničí a špecifiká pri výmene peňazí s ohľadom na rôzne menové kurzy. Za vý-ber si banky vo viacerých prípadoch účtujú poplatok, ktorý sa môže pohybovať aj v sume niekoľkých eur. Platba kartou uskutočnená u obchodníka v zahraničí je potom u viacerých bánk zadarmo, u iných zaplatíte menší poplatok.

„Na spotrebiteľa však pri výberoch i platbách v cudzích menách čaká pasca označovaná skratkou DCC (Dynamic currency conversion), ktorá spotrebiteľovi síce garantuje pevne stanovený výmenný kurz, ten ale úplne ľubovoľne určuje obchodník, prípadne prevádz-kovateľ bankomatu,“ vysvetľuje Eduarda Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest a dodáva: „Platobný terminál či bankomat zákazníkovi ponúkne, či chce uskutočniť platbu v miestnej mene alebo už prepočítanú na eurá. Zákazníci často intuitívne vyberajú platbu práve v eurách, čo je ale pre nich nevýhodné. Naopak, ak zvolia platbu v cudzej mene, výmenný prepočet vykoná tuzemská banka vo väčšine prípadov za výhodnejších podmienok.“

Pozor, je potrebné všímať si aj iné poplatky, ktoré účtuje banka či iný prevádzkovateľ bankomatu. Podľa podmienok vydavateľov platobných kariet by však bankomat mal na tento poplatok upozorniť a zákazník by ho mal vopred schváliť, inak transakcia nepre-behne. V tomto ohľade možno odporučiť, aby spotrebitelia pozorne čítali zobrazovanú informáciu a, naopak, aby sa v snahe čo najrýchlejšie získať hotovosť neunáhlili.

Ohľadom bankomatu buďte vyberaví
Opatrnosť sa vyplatí aj pri výbere samotného bankomatu. Overený bankomat je možné vyberať pomocou vyhľadávacích nástrojov či aplikácií vydavateľa platobnej karty. Po-môcť môžu aj recenzie zverejňované v mapových aplikáciách rôznych poskytovateľov. „Z dôvodu bezpečnosti sa odporúča vyberať bankomaty, ktoré sú umiestnené na poboč-ke banky, skôr ako v rušných uliciach či na pláži. Oplatí sa tiež skontrolovať, či na ban-komate nie je niečo neobvyklé, napríklad pridané zariadenie ako kamera či čítacie zaria-denie, či nie je poškodený alebo nevykazuje známky inej manipulácie,“ vymenováva Eduarda Hekšová z dTestu. Tuzemské banky sú často súčasťou veľkých medzinárod-ných skupín, ponúka sa preto možnosť pozrieť sa, či v mieste vášho pobytu nepôsobí banka z rovnakej skupiny ako je tá vaša, čím spotrebitelia môžu ušetriť na niektorých poplatkoch.

„Zopakovať si môžeme aj základné bezpečnostné pravidlá – zakrývať číselnú klávesnicu rukou pri zadávaní PIN, uprednostniť bezkontaktné použitie pred fyzickým vložením kar-ty, nenosiť všetky karty a hotovosť na jednom mieste, mať po ruke núdzový kontakt na komunikáciu s bankou. Ten je však vhodné uchovávať oddelene od dokladov a platobných prostriedkov,“ uzatvára Hekšová.

Zmenárne
Ak cestujete do Českej republiky a použijete služby zmenárne, je dobré vedieť, že všetci spotrebitelia sú tam pri výmene peňazí dobre chránení a pre výmenu peňazí platia jasne definované pravidlá. Vo všeobecnosti však v prípade ciest do zahraničia odporúčame vymeniť si peniaze radšej v preverenej zmenárni na Slovensku ako v zahraničnom leto-visku. Mnohé meny zoženiete aj v slovenských bankách.

Iná situácia je v prípade exotických destinácií, ktorých meny nemusíte v našich bankách nájsť. V takom prípade je lepšie cestovať s americkými dolármi alebo eurami a peniaze si vymeniť na mieste. Zákazník musí poznať kurz vopred a svojím podpisom potvrdiť poža-dovanú transakciu, teda získať potvrdenie a až potom vydať hotovosť na výmenu. Ná-sledne je vhodné si prekontrolovať peniaze, ktoré spotrebiteľ obdrží, teda či obdržal správnu menu v zodpovedajúcej výške.

S prevodmi mien či zahraničnými transakciami môžu pomôcť aj už etablované mobilné aplikácie, ktoré umožňujú okamžité prevody mien alebo vydanie virtuálnej elektronickej platobnej karty na konkrétnu platbu.