Je životné poistenie naozaj potrebné?

Na slovenskom trhu poisťovne ponúkajú niekoľko druhov životného poistenia. Poznáme poistenie dôchodkové, kapitálové, investičné a rizikové, ktoré možno v dnešnej dobe navyše dojednať online. Aké sú špecifiká jednotlivých druhov poistenia a je jeho zriadenie naozaj potrebné?

Dôchodkové životné poistenie
Dôchodkové životné poistenie je pomerne špecifickým produktom, s ktorým sa v súčasnosti už toľko nestretneme. Postupne ho totiž nahradilo penzijné pripoistenie. Dôchodkové poistenie je navyše výnimočné aj z toho dôvodu, že vo väčšine prípadov nepokrýva riziko smrti. „Hoci väčšina poisťovní nemá riziko smrti automaticky zahrnuté do dôchodkového poistenia, možno si tento produkt pripoistiť. V opačnom prípade sú potom peniaze vyplatené vždy samotnému poistenému, a to vo veku, ktorý si poistenec určí," vysvetľuje Aleš Rothbarth, expert z internetového porovnávača poistenia Klik.sk.

Kapitálové životné poistenie
Ďalším, nie toľko obvyklým druhom životného poistenia, je poistenie kapitálové. To kombinuje poistenie pre prípad smrti a dožitia a má taktiež sporiacu zložku. „Výhodnosť kapitálového životného poistenia je sporná a zhodnotenie sporiacej zložky je minimálne a často pod úrovňou inflácie. Po uplynutí zmluvy je ale vyplatená vopred dohodnutá finančná čiastka, a to buď samotnému poistenému alebo osobe uvedenej v zmluve," hovorí Rothbarth.

Investičné životné poisteni
Investičné životné poistenie kombinuje krytie najrôznejších rizík a investície a hoci ho mnoho odborníkov odporúča vďaka možnosti si slobodne zvoliť a následne zmeniť investičnú stratégiu, nejedná sa o najvýhodnejší produkt na trhu. Je totiž, rovnako ako kapitálové poistenie, zaťažené nemalými poplatkami.

Rizikové životné poistenie
Naopak často využívaným druhom životného poistenia je poistenie rizikové. To v základe kryje síce len smrť poisteného, ​​možno si však priplatiť najrôznejšie pripoistenia ako napríklad invaliditu, úraz, hospitalizáciu, závažné ochorenie alebo dlhodobú práceneschopnosť. Využíva sa najčastejšie v prípadoch, kedy je na poistenom finančne závislá rodina alebo na zabezpečenie hypotéky či iného dlhodobého úveru. Odborníci ho navyše odporúčajú dojednať čo najskôr, jeho cenu totiž určuje aj vek a zdravotný stav. „Cena rizikového životného poistenia potom závisí aj na jednotlivých pripoisteniach a na poistnej sume. Podmienky a kritériá jednotlivých poisťovní je však nutné pozorne prečítať a porovnať. To je možné napríklad na našich webových stránkach, kde možno životné poistenie nielen rýchlo porovnať ale rovno aj dohodnúť, " dodáva Aleš Rothbarth.

Rizikové životné poistenie je totiž druhom poistenia, ktoré je možné uzavrieť online. Zmluva sa zároveň ani nemusí podpisovať a poistenie automaticky vzniká zaplatením prvého poistného. Dohodnuté riziká sú potom kryté od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po pripísaní prvej platby na účet poisťovne.