• 02.05.2016

Colm Tóibín : Máriin testament

Pôsobivý a hlboko znepokojivý historický román nielen pre kresťanov

Nie nadarmo sa Máriin testament dostal do užšieho výberu na udelenie ceny  Man Booker Prize. Tóibínovo lyrické rozprávanie vytvára nádherne vymodelovaný portrét starnúcej Márie. Je to príbeh ženy, ktorá nechápe, prečo sa jej syn od nej odvrátil.

Rozprávačkou príbehu je Mária, ktorá po Ježišovom ukrižovaní býva v Efeze, kam utiekla s pomocou jeho učeníkov. Istý čas ju navštevujú dvaja muži, ktorí by radi zmanipulovali jej spomienky na syna tak, aby zodpovedali legende, ktorá sa rozšírila po jeho smrti. Mária sa zdráha potvrdiť fakty, ktoré sa v skutočnosti neudiali. Namiesto toho rozpráva, ako to všetko prežívala.

Keď sa dozvedela o nebezpečenstve, ktoré hrozí jej synovi v Jeruzaleme, pokúšala sa ho odhovoriť od cesty. Milovala svojho syna, zázraky, ktoré činil, pokladala za pravdivé, ale nebrala reči, že je Mesiášom, vážne. Naopak, čím viac Ježiš vystupoval v role Spasiteľa, tým jej bol cudzejší, a vôbec sa netají tým, že jeho nasledovníkov považuje za rojkov a sektárov.

Máriin testament nás núti zamyslieť sa  nad zmyslom smrti. Ako prežívajú tí, ktorých zasiahla smrť blízkeho človeka? Vyrovnajú sa niekedy s tým, že ich blízki museli zomrieť za politické alebo náboženské presvedčenie?