Ako sa vyliečiť

Röhr, Heinz-Peter
Jak se vyléčit

Oslobodenie duše od viny a hanby
Preklad Babka, Petr
Vydalo vydavateľstvo PORTÁL
   
Všetci chceme žiť zdravý život. Ale samotné „nebyť chorý“ zďaleka nie je to isté ako byť skutočne zdravý. Stav skutočného uzdravenia pociťujeme iba vtedy, keď sa nám darí dobre fyzicky, psychicky aj sociálne. Cesta k tomuto stavu je úzko spätá s našimi skúsenosťami a postojmi. Táto kniha ukazuje všetko, čo k tomu potrebujeme. Či už ide o prípad vážnej choroby, alebo o silnú psychickú záťaž, k uzdraveniu prispieva okrem klasickej lekárskej liečby tiež viera a láska, zmysel života a vnútorný pokoj. Heinz-Peter Röhr zprostredkováva svoje dlhoročné znalosti, skúsenosti, podnety na zamyslenie a cvičenia do praktického sprievodcu holistickým liečením a sebaliečením. Spiritualita a psychológia sú tu predstavené ako doplnkové zdroje sily k uzdraveniu.

Heinz-Peter Röhr je známy nemecký psychoterapeut so špecializáciou na terapiu závislostí. Pôvodne vyštudoval sociálnu prácu a pedagogiku. Je autorom mnohých úspešných kníh, ktoré vyšli v Portále: Narcismus – vnitřní žalář, Hraniční porucha osobnosti, Hysterie – strach z odmítnutí, Závislé vztahy, Sebeúcta u dětí aj.