Aké sú stravovacie návyky detí?

Zdravá a vyvážená strava je základom pre správne fungovanie človeka. V detstve má navyše veľký vplyv na zdravý rast a celkový vývin, preto sú osvojenie si správnych stravovacích návykov a pozitívny vzťah k pohybu už v mladom veku veľmi dôležité. V spojitosti s narastajúcou obezitou si na stravovanie detí už po tretíkrát posvietil projekt zdravej výživy a voliteľný predmet „Viem, čo zjem“, ktorý je súčasťou globálneho programu Nestlé pre zdravie detí. Prieskum ponúka reálny obraz o tom, ako sa školopovinné deti stravujú, či majú dostatok pohybu a ako sa situácia vyvinula za posledných päť rokov.

Problémy s nadváhou či obezitou sa čoraz viac prejavujú aj u detí. Spôsobovať môžu množstvo zdravotných komplikácií, akými sú srdcovo-cievne ochorenia, tráviace ťažkosti, depresie, ale aj veľa ďalších. Podľa prieskumu trpí na Slovensku nadváhou viac než 20 % detí opýtaných rodičov. Od roku 2019 sa počet detí, ktoré podľa BMI indexu trpia nadváhou, zvýšil o 2 percentuálne body, pričom najčastejšie sú to deti vo veku 12 až 13 rokov.

Faktory ovplyvňujúce nadváhu detí

Výsledky prieskumu poukazujú na tri faktory, ktoré najviac ovplyvňujú nadváhu u detí: pohyb, pitie sladených nápojov a raňajky. Ukázalo sa, že deti, ktoré sa viac hýbu a raňajkujú každý deň, majú nadváhu menej často. Naopak, častejšie sa prejavila nadváha u detí, ktoré pijú viac sladených nápojov. Významným faktorom podieľajúcim sa na stravovacích návykoch detí je aj sociálnych status a informovanosť rodičov.

Raňajky sú základ

Prieskum ukázal, že konzumácia raňajok zohráva v prevencii nadváhy detí dôležitú úlohu. Deti, ktoré raňajkujú len raz či dvakrát týždenne, majú nadváhu častejšie ako deti, ktoré raňajkujú každý deň. Počet raňajkujúcich detí však mierne klesá. V porovnaní s výsledkami prieskumu z roku 2017 klesol počet detí, ktoré raňajkujú každý deň, o 2 percentuálne body a stúpol počet tých, čo neraňajkujú vôbec, o 4 percentuálne body. Pozitívne je, že stále väčšina detí (88 %) raňajkuje aspoň v jeden pracovný deň, z čoho 66 % raňajkuje každý deň. Výrazne častejšie raňajkujú každý pracovný deň mladší žiaci tretích a štvrtých ročníkov základnej školy. Jedlo, ktoré žiakom rodičia doma pripravia, je zvyčajne kvalitnejšie než to, čo si kúpia rýchlo v obchode. Až 87 % raňajkujúcich detí má jedlo pripravené doma. Dôvody, pre ktoré deti vynechávajú raňajky, sa rôznia – väčšina detí (31 %) raňajkuje až v škole, alebo jednoducho nemá chuť (26 %).

Naopak, konzumácia desiatej sa mierne zvýšila. Až 99 % detí navštevujúcich tretí až šiesty ročník základnej školy je desiatu aspoň v jeden pracovný deň, z toho 88 % desiatuje každý deň. V porovnaní s rokom 2017 stúpol počet detí, ktoré majú pravidelnú desiatu, o 4 percentuálne body. Zároveň vzrástol počet detí (73 %) s doma pripravenou desiatou – dokonca o 13 percentuálnych bodov.

Pätina detí vypije denne sladený nápoj

Sladené nápoje sú u detí stále populárne. Napriek tomu, že sa frekvencia ich konzumácie od roku 2019 znížila, počet konzumentov sa nelíši. Každý deň pije sladené a ochutené nápoje 21 % detí. Pokiaľ ide o objem, deti s nadváhou vypijú výrazne častejšie 1,5 litra sladených nápojov týždenne ako deti bez nadváhy.

Sladkosti jedia všetci, líšia sa v množstve

Aj popularita jedál z rýchleho občerstvenia nepriaznivo vplýva na naše zdravie, deti ho však konzumujú v podobnej miere ako pred piatimi rokmi. Tri štvrtiny detí konzumujú nezdravé jedlá aspoň v jeden pracovný deň. Dvadsaťšesť percent detí tento druh jedla nekonzumuje vôbec, 7 % ho konzumuje každý deň. Výsledky prieskumu hovoria aj o konzumácii sladkostí. Všetky deti respondentov jedia sladkosti aspoň jeden- až dvakrát do týždňa, 43 % každý deň. Z toho až 22 % detí zje viac ako jednu porciu.

Pohybom k zdraviu

Pozitívnym zistením je, že od roku 2019 sa zvýšila frekvencia pohybových aktivít u detí. Drvivá väčšina, konkrétne až 94 % detí športuje aspoň niektorý deň v týždni, z toho až 26 % každý deň. Zaujímavým zistením bolo, že z detí, ktoré vykonávajú športovú či mimoškolskú aktivitu každý deň, je až 39 % z malých obcí a len 12 % z veľkých miest.

Konzumácia ovocia a zeleniny

Ovocie a zelenina poskytujú organizmu mnoho vitamínov a minerálnych látok. Ak si porovnáme konzumáciu čerstvého ovocia a zeleniny s rokom 2019, frekvencia u detí sa až tak významne nelíši. Menej ako polovica detí (44 %) ich konzumuje každý deň, ide najmä o deti z Bratislavského kraja. Deti z východného Slovenska jedia ovocie a zeleninu najčastejšie tri- až štyrikrát do týždňa.

Stravovacie obmedzenia u viac než desatiny detí

Naše deti trápia stravovacie obmedzenia stále viac. Podľa výsledkov prieskumov z rokov 2017, 2019 a 2022 detí so stravovacím obmedzením každoročne pribúda. Kým v roku 2017 to bolo 9 %, o dva roky neskôr to už bolo 10 % a posledný prieskum z roku 2022 odhalil 12 % detí. Najčastejšie deti trpia alergiou na laktózu (36 %), potraviny (22 %) a lepok (26 %).

Prieskum realizovala agentúra NMS Market Research v marci 2022 na vzorke 907 respondentov, ktorými boli rodičia detí vo veku 8 až 11 rokov. Projekt a voliteľný predmet „Viem, čo zjem“ je súčasťou globálneho programu Nestlé pre zdravie detí. V aktuálnom 6. ročníku projektu a 2. ročníku voliteľného predmetu je zapojených 282 základných škôl s celkovým počtom 23 320 žiakov. Odborným partnerom je Úrad verejného zdravotníctva SR. Viac informácií je dostupných na internetovej stránke www.viemcozjem.sk.