Ak potrebujete vypracovať daňové priznanie, obráťte sa na daňového poradcu!

Vedeli ste, že daňový poradca a účtovník sú veľmi často zamieňané profesie. Dôvodom je, že mnohí si myslia, že ich kompetencie a náplň práce sú rovnaké, avšak tak to nie je. Hoci majú spoločnú oblasť ekonomiku, tak majú veľmi veľa odlišného. Oslovujete aj vy účtovníka, ak potrebujete urobiť daňové priznanie? Tak v tomto prípade účtovník po správnosti by mal vám pripraviť iba podklady, ktoré neskôr spracuje práve daňový poradca. Práve daňový poradca je odborníkom na dane a je expertom vo finančníctve. Avšak vypracovanie daňového priznanie nie je jedinou náplňou daňového poradcu.

Daňový poradca je expertom na dane a financie

Daňový poradca poskytuje svoje služby najčastejšie v období pred odovzdaním daňových priznaní. Aby vám daňový poradca mohol pripraviť a vypracovať daňové priznanie, účtovník je povinný vám pripraviť všetky podklady, ktoré daňovému poradcovi následne odovzdáte. Zveriť daňové priznanie do rúk daňového poradcu má mnohé výhody. Ak vám daňový poradca vypracuje daňové priznanie, máte záruku, že v prípade, že by urobil chybu, tak nesie za ňu plnú zodpovednosť, dokonca má aj pre tieto prípady poistenie. To znamená, že ak by ste museli platiť pokutu, tak náklady za ňu vám uhradí z poistky daňový poradca. Ak by sa stalo, že chybu počas vypracovania daňového priznania urobí účtovník, tak ste povinný znášať všetky problémy vy. Daňový poradca je kvalifikovaná osoba a je veľká pravdepodobnosť, že ak natrafíte na nejakého, bude to naozaj odborník vo svojej oblasti. Dôvodom je, že daňový poradca nepotrebuje len absolvovať vysokú školu, ale po získaní niekoľkoročnej praxe musí absolvovať náročné skúšky. Až absolvovaním skúšok sa stáva daňovým poradcom. Z veľkého množstva uchádzačov len zlomok vykoná skúšky, a teda vy tak máte záruku, že to bude naozaj odborník. Daňový poradca je členom komory pre daňových poradcov a členovia spoločne komunikujú, čiže v prípade akéhokoľvek problému sú si nápomocní. Okrem vypracovania daňového priznania má daňový poradca aj iné kompetencie, môže vás zastupovať v prípade potreby, vie vám poskytnúť poradenstvo, a to ocenia aj začínajúci podnikatelia, pomáhajú pri riešení súdnych sporov, ktoré sa týkajú daní. Ak aj vy hľadáte daňového poradcu, na ktorého sa v prípade potreby môžete obrátiť, navštívte webovú stránku https://www.easystart.sk/.