Syndróm karpálneho tunela má viaceré príčiny, týkať sa môže kohokoľvek!

Vraví sa o ňom aj ako o počítačovej chorobe, keďže býva spojený práve s nadmerným používaním výpočtovej techniky a predovšetkým počítačovej myši. Pravdou však je, že sa často vyskytuje aj pri iných činnostiach. Dnešnou témou je syndróm karpálneho tunela!

Čo je syndróm karpálneho tunela a ako vzniká

Jednoduchá poučka nám vraví, že najčastejšie vzniká dlhodobým nadmerným zaťažovaním ruky a zápästia pri práci a fyzickej činnosti. Prejavuje sa bolesťou ruky, v ťažších prípadoch môže mať za následok až nemožnosť používať ruku k bežným činnostiam.

Odbornejšie povedané: je to útlakový syndróm a vyjadruje postihnutie stredného nervu v karpálnom tunely zápästia. Vzniká dlhodobým stláčaním a tlakom na nerv zvaný nervus mediamus, čiže stredový nerv, ktorý prechádza cez tento tunel. Niekedy však k vzniku tohto problému môže prísť aj v dôsledku úrazu alebo zápalu šliach a väzov.

Samotný karpálny tunel sa nachádza medzi predlaktím a dlaňou a tvoria ho kosti zápästia a väzivový pruh, kadiaľ prechádza mediánny nerv a 9 šliach. Práve tento nerv a jednotlivé šľachy nám umožňujú hýbať všetkými prstami.

Štatistiky nám vravia, že syndróm karpálneho tunela je až 3-krát častejší u žien v porovnaní s mužmi. Jeho vznik môžeme pozorovať v tehotenstve ako dôsledok zdržovania vody.

Typické prejavy, príznaky a symptómy

Typickým príznakom je predovšetkým bolesť predlaktia alebo hornej časti ruky. Prichádza nečakane bez predchádzajúcich signálov, ktoré by upozorňovali na možný problém. Väčšinou táto bolesť neprestáva, ale naopak, stupňuje sa.

Nemusí však byť len v oblasti ruky, vystreľovať môže až do ramena alebo do paže. Ak je však problém väčší, bolesť sa stupňuje najmä v noci a to až tak, že sa na ňu zobudíte. Ďalšími príznakmi sú pocit mravčenia na prstoch a ruke, tŕpnutie prstov a zápästia, ale aj zmena intenzity bolesti postupne prechádzajúca až do nepríjemného pálenia.

Keďže je postihnutá nervová sústava, bolesť nedokážete zastaviť rýchlo či dokonca okamžite, ale musíte sa pripraviť len na jej často dlhodobé a postupné znižovanie.

Ak problém nebudete včas riešiť, môžete sa postupne dočkať zvýšenia nepríjemností. Tie sa môže prejaviť ako obmedzená schopnosť úchopu ruky, prejavujúca sa v neschopnosti výkonu jednoduchých činností, ako je napríklad zapnutie gombíka či vypadávaním predmetov z rúk.

Ako ho riešiť, liečiť a ako sa syndrómu ho zbaviť?

Ako pri všetkých chorobách, aj v tomto prípade je veľmi dôležité, aby ste si problém uvedomili, priznali a začali ho riešiť čím skôr. Platí staré známe, čím skôr začnete s liečbou, tým sú vaše šance na úplné odstránenie problému väčšie.

Výhodou skorej liečby je jej priebeh, keďže vám môže stačiť len konzervatívna liečba. To znamená využitie fyzikálnych terapií a rehabilitácií a obstrekov lokálnymi anestetikami, kortikoidmi či antireumatikami. Samozrejme, vždy treba na postihnutú končatinu nasadiť kľudový režim a podľa lekárskeho vyjadrenia využiť aj vhodné dlahy alebo ortézy.

Ak však syndróm karpálneho tunela dlhodobo zanedbáte, alebo vám klasická liečba nezaberie, jediným, aj keď nepríjemným riešením, je už len chirurgický zákrok.

Tento sa aplikuje najmä ak sa jedná o strednú alebo ťažkú fázu ochorenia. Princípom takéhoto operatívneho zákroku je fyzické prerušenie priečneho väzu, vďaka čomu sa uvoľní napätie. Realizácia môže byť formou klasického zákroku, prípadne endoskopickým prevedením.

Pozor aj na dvíhanie ťažkých bremien

Syndróm karpálneho tunela je klasickým príkladom, kedy vzniká zdravotný problém kvôli dlhodobému preťažovaniu určitej časti nášho tela. Ako sme však písali vyššie, problém môže nastať aj pri jednorázovom prudkom zaťažení alebo nesprávnom a zle zvolenom pohybe.

Medzi ďalšie veľmi nepríjemné zdravotné komplikácie patrí aj oslabenie brušnej steny, čiže ľudovo nazývané pruh. Väčšinou ho máme v predstave ako následok fyzického preťaženia, napríklad pri dvíhaní ťažkých bremien a nákladov. To je samozrejme častý dôvod, no vďaka údajom z lekárskej praxe poznáme aj iné príčiny spôsobujúce jeho vznik.
Pruh a syndróm karpálneho tunela majú podobné aj spôsoby liečby. V oboch prípadoch je možná konzervatívna liečba, ale pri akútnejších prípadoch je nutný operačný prístup.

Aby chceme zabrániť tomu, aby sme sa nedostali až do tejto fázy, je potrebná správna prevencia. Vo všeobecnosti platí, že organizmus a svoje schopnosti netreba preceňovať, dôležité je vedieť si oddýchnuť a pri prvých príznakoch ochorenia navštíviť lekára.

 
Autor fotografie:anut21ng Stock / Shutterstock.com