Príležitosti ležia na kľukatej ceste k rastu
 • Neistá cesta k rastu: globálny ekonomický rast naďalej spomalí a dosiahne svoje dno v druhej polovici roka 2023, k rýchlejšiemu oživeniu dôjde pravdepodobne až v prvej polovici roka 2024.   
 • Znižovanie inflácie bude postupné, hlavne jej jadrovej zložky. Inflácia sa bude znižovať, bude ale naďalej na vyšších úrovniach než sú inflačné ciele centrálnych bánk, a to najmenej do polovice roka 2024. Riziko opätovného rastu inflácie však vidíme obmedzené, pretože monetárna politika zostane aj naďalej reštriktívna.
 • Kvalita víťazí: Investori vstúpia do druhej polovice roka 2023 s opatrnosťou a zamerajú sa hlavne na kvalitu. V roku 2024 by mali dostať rizikové aktíva väčší priestor v rámci investičných portfólií, na pozadí lepších očakávaných finančných výsledkov.
 • Rozvojové trhy od západu na východ: očakávaný rast akciových a dlhopisových trhov, hlavne v Ázii, by mal investorov smerovať k vyššej diverzifikácii v strednodobom horizonte.

Amundi predpokladá, že v 2. polovici roka 2023 dôjde k ďalšiemu spomaleniu globálneho ekonomického rastu, a to aj napriek sľubnému začiatku roka. Vývoj sa ale bude v jednotlivých regiónoch líšiť. Odhadujeme, že globálny rast HDP v roku 2023 dosiahne 2,9 %. Rozdiel medzi rastom na rozvojových a vyspelých trhoch zostane aj naďalej významný, a to 3,3 % (nemal by sa ale zväčšovať). Očakávame, že rast vo vyspelých krajinách spomalí na 0,9 %, zatiaľ čo v rozvojových štátoch dosiahne až 4,2 %.
Pre rok 2024 odhadujeme, že globálny rast HDP dosiahne 2,5 %, vo vyspelých krajinách to bude len 0,5 % a v rozvojových krajinách 3,8 %.
Vincent Mortier, Group CIO of Amundi, povedal: “Vzhľadom k nejasnostiam v ekonomických očakávaniach, je to práve kvalita, a to ako pre akcie, tak pre dlhopisy, ktorá pre nás mala byť akýmsi kompasom v súčasnej neistej dobe. Koniec striktnej politiky amerického Fedu a možné oslabenie dolára budú v druhej polovici roka hrať do karát aktívam na rozvojových trhoch.”
Monica Defend, Head of Amundi Institute dodala: “Zastavenie zvyšovania úrokových sadzieb zo strany centrálnych bánk nahráva dlhopisom. Investori budú ale musieť vziať do úvahy vývoj inflácie a očakávané  výsledky  firiem a v nadväznosti na to vyhodnotiť investičné príležitosti. Investori by tiež mali využiť rozdiely medzi jednotlivými trhmi a regiónmi.” 

HLAVNÝ SCENÁR: POMALÝ RAST, SPOMALENIE INFLÁCIE, KTORÁ ALE NAĎALEJ ZOSTÁVA VYSOKÁ

Vo väčšine vyspelých krajín sa efekt reštriktívnej monetárnej politiky v druhej polovici roka 2023 prejaví oneskorene. Zníženie ziskovosti firiem zatiaľ tiež nebolo trhovo započítané a výhľady pre spotrebiteľov sa zhoršujú.

 •  Európe predpokladáme, že inflácia zostane vysoko nad inflačným cieľom až do polovice roka 2024. Súčasne sa ale bude znižovať, a to v nadväznosti na nižší rast ovplyvnený práve reštriktívnou politikou centrálnych bánk. Jadrová inflácia, spoločne so sprísnenými podmienkami pre úverovanie, obmedzí výdaje v súkromnej sfére. Predpokladáme, že rast bude v Eurozóne a v UK anemický, a to ako v roku 2023, tak aj v roku 2024.
 • Americká ekonomika je zatiaľ odolná, očakávame ale, že dôjde k miernej recesii, a to v Q4 2023. Zásadné pre ďalší vývoj budú sprísnené úverové podmienky a dopad vyššej inflácie na správanie spotrebiteľov.
 • Ekonomiky rozvojových trhov budú naďalej zraniteľné, celkovo sa ale v porovnaní s vyspelými ekonomikami prejaví vyšší potenciál pro rast. Je to hlavne Ázia, ktorá by mala byť zásadnou oblasťou rastu v roku 2023 a mala by tvoriť až jeho 70 percent, čomu pomôžu aj priame investície. Celkovo sa tento región stal viac autonómnym a menej zraniteľným. V Číne a Indii môže mierny rast znamenať náznaky štrukturálnych zmien, ktorých cieľom sú udržateľnejšie dlhodobé modely. Očakávame, že v Číne porastie HDP o 5,7 % v roku 2023 a 4,3 % v roku 2024. V Indii dokonca o 6 % v roku 2023 a 5,5 % v roku 2024.

CYKLUS REŠTRIKTÍVNEJ MENOVEJ POLITIKY CENTRÁLNYCH BÁNK JE NA KONCI

Inflácia sa znižuje, jadrová inflácia ale pomaly. Nepredpokladáme, že pri súčasnom vývoji dôjde k návratu k normálnym hodnotám, pretože jadrová inflácia zostane vyššia a nedosiahne cieľové hodnoty centrálnych bánk až do polovice roka 2024.  

Úrokové sadzby amerického Fedu a ECB sa blížia úrovni svojich cyklických vrcholov, v druhej polovici roka 2023 ale neočakávame ich zníženie. Namiesto toho predpokladáme, že monetárna politika zostane na dlhšiu dobu reštriktívna. Je preto potrebné sledovať likviditu. Monetárna politika v oblasti rozvojových trhov nie je tak vyhranená, väčšina krajín už dosiahla maximálne hodnoty úrokových sadzieb a Čína už zaujíma priaznivejšie stanovisko pre podporu ekonomického rastu.

DOPADY NA INVESTOROV: KVALITA NADOVŠETKO

Trhy sa ešte neprispôsobili zhoršujúcim sa očakávaným výsledkom firiem. Všeobecne drahé rizikové aktíva (malé výnimky tvorí európske aktíva investičného stupňa alebo čínske akcie), spolu s neistým rastom a vysokou infláciou, znamenajú potrebu opatrnosti pri výbere aktív v druhej polovici roka. Pridanie rizikových aktív vyžaduje, aby sa zmiernila neistota a aby trhové ceny reflektovali ekonomické výhľady a očakávané korporátne výsledky.

 • Dlhopisy a hotovosť: kvalitné dlhopisy a hotovosť sú naďalej v obľube. Dlhopisy diverzifikujú riziká a vládne dlhopisy si udržujú relatívnu stabilitu. Investori by mali byť opatrní pri dlhopisoch s vysokým výnosom a monitorovať riziká likvidity.  
 • Dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov, resp. ich výnosy a spready sú pomerne atraktívne. Pozitívne sa pozeráme na dlhopisy denominované v tvrdých menách (hard currency), tie by mali investori bedlivo sledovať. Dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov s vysokým výnosom predstavujú atraktívne valuácie.
 • Akcie: kvalita na prvom mieste. V prípade akcií sme opatrní. Investori by mali hľadať predovšetkým akcie vyplácajúce dividendu a sprevádzané dlhodobou ziskovosťou. Po zložitej prvej polovici roka 2023 by akcie na rozvojových trhoch mohli ťažiť z celkovo lepšieho ekonomického prostredia. Vyššie zisky sa vracajú a zhodnotenia sú aj naďalej zaujímavé, a to hlavne u čínskych akcií.  
 • Rozvojové trhy od západu na východ: potenciál na rozvíjajúcich sa trhoch je určite zaujímavý. Ich akcie sú dôležité pre diverzifikáciu a dosiahnutie strednodobej návratnosti, ich kvalitný výber je ale zásadný. Je tiež treba brať do úvahy, že jednotlivé rozvíjajúce sa trhy sa od sebe veľmi líšia. V druhej polovici roka vidíme príležitosti pre akcie a dlhopisy hlavne v Ázii a Latinskej Amerike. V strednodobom horizonte odporúčame dedikovanú alokáciu ázijských akcií, hlavne čínskych a indických.


www.amundi.com   
Autor fotografie:www.pixabay.com