Najčastejšie chyby pri separovaní domáceho odpadu

Triedenie odpadu, vrátane toho biologického, je pre väčšinu z nás samozrejmosťou. To však neznamená, že pri tom nerobíme chyby. Pozrite sa spolu s nami na to, ktorých omylov sa Slováci pri separovaní odpadu dopúšťajú najčastejšie.  
Oddeľujete vrchnáky od fliaš

Plastové vrchnáky patria do nádoby na plasty, to je fakt. Problémom je, že sú príliš malé a stroj ich nedokáže recyklovať. Riešenie? Nechajte plastové vrchnáky na fľaši, alebo ich dávajte zvlášť a prispejte nimi na zbierku pre nejakého hendikepovaného človeka, ktorý ich, napríklad využije na rehabilitáciu.
Plasty vyhadzujete v plastových vreciach
Ak chcete separovať naozaj správne a záleží vám na tom, aby bol všetok plastový odpad recyklovaný, nedávajte ho do kontajnera v plastovom vreci. Obsah vreca vysypte do príslušnej nádoby a odneste si ho domov na ďalšie použitie.
Do kontajnera na plasty dávate mastné plastové obaly
Do kontajnera na plasty nepatria mastné obaly z potravín, pretože sa nedajú recyklovať. Ich nevýhodou je aj to, že väčšinou zašpinia aj ďalšie plasty, ktoré sa takisto nedajú ďalej spracovať.
Keramiku a porcelán vkladáte do zelených nádob
Do zelených kontajnerov sa vhadzujú fľaše zo skla, ktoré sa nedajú vrátiť, poháre, sklené črepiny či tabuľové sklo z dverí a okien. Bohužiaľ, mnohí do neho dávajú keramiku, porcelán, zrkadlá či autosklo. Tie však patria na zberný dvor.
Obal z vajíčok vhadzujete do papiera
Vyhadzujete obal z vajíčok do modrej nádoby v domnienke, že sem patrí? Omyl. Jedná sa o viackrát recyklovaný obal patriaci do komunálneho odpadu. To isté platí aj pre rolky z toaletného papiera.
Neriadite sa pravidlami triedenia odpadu vo vašom meste
Základné pravidlá triedenia odpadu sú pre mestá a obce na Slovensku podobné. Avšak v niektorých smeroch sa môžu mierne odlišovať. Preto je namieste preštudovať si pravidlá separovania odpadu na webovej stránke konkrétneho mesta či obce. Alebo si stačí prečítať nálepky, ktoré sú na nádobách triedeného zberu.
Nestláčate obaly
Celá krabica alebo nestlačená fľaša zaberie v nádobe oveľa viac miesta, ako keby ste ju stlačili. Snažte sa plastové fľaše stlačiť na čo najmenší rozmer a papierové krabice potrhať na menšie kúsky.
Zbytočne umývate obaly
Dôkladné umývanie obalov, ktoré patria do zberných nádob, je plytvanie vodou. Dôležité je, aby obal neobsahoval zvyšky, nemusí byť dokonale čistý.
Použité vreckovky dávate do papiera
Použité vreckovky patria do kompostu alebo zmesového odpadu. Nikdy ich nevhadzujte do nádoby na papier.
Mirka

 


Autor fotografie:https://pixabay.com/sk/photos/odpad-zne%c4%8distenia-1260833/