Na čo si treba dať pozor pri výbere firmy na medzinárodnú prepravu

Špeditérska služba poskytuje prepravné služby a zákazníci samozrejme očakávajú spoľahlivosť a serióznosť, ktorej sa nie vždy dočkajú. Skôr ako sa podpíše zmluva o preprave veci, spoločnosť si preverte.

Základné informácie

Väčšina spoločností má svoje webové stránky na ktorých sa môžete dozvedieť aké typy vozidiel sú k dispozícii, aké palety používajú, či je možné objednať aj prepravu nebezpečného tovaru alebo nadrozmerného nákladu a pod.
Medzinárodná kamiónová preprava sa samozrejme nedá vykonávať len tak. Či je spoločnosť registrovaná v obchodnom registri si môže overiť každý, navyše identifikačné údaje firmy a prípadne aj povolenie a certifikáty môžu byť taktiež zverejnené na stránke spoločnosti. Špeditérska firma sa pri medzinárodnej preprave musí  riadiť aj Dohovorom CMR .

Služby a cenová ponuka

Ak viete, čo presne potrebujete oslovte jednotlivé firmy. Rýchlosť reakcie a ochota riešiť prípadné špecifické požiadavky veľa vypovedajú o serióznosti a záujme o potenciálneho klienta. Cenová ponuka by mala byť prehľadná, jasná a obsahovať všetky položky, aby vás nakoniec výsledok neprekvapil. Taktiež sa informujte o tom, aké všetky služby sú v rámci prepravy poskytované (napríklad informácie o pohybe tovaru).

Zmluva o preprave veci

Zmluva o preprave veci je definovaná v Obchodnom zákonníku. Uzatvára ju medzi sebou dopravca a odosielateľ (zákazník). Dopravca sa v zmluve zaväzuje, že doručí vec z jedného určeného miesta na druhé (adresu doručenia) za finančnú odmenu.

Kým podpíšete zmluvu, samozrejme si ju dôkladne prečítajte. Myslite aj na to, že ak si prepravovaný tovar vyžaduje doloženie osobitých listín zabezpečuje ich odosielateľ (zákazník). V prípade, že prepravcovi vzniknú škody spôsobené nedodaním či nekompletnosťou týchto listín zodpovedná za ne odosielateľ.

Vždy by malo ísť o spokojnosť na oboch stranách, no zákazník je často dôležitejší. Preto si vyberte spoločnosť, ktorá poskytuje tie najlepšie služby a dokáže splniť aj náročnejšie požiadavky klienta. 
Autor fotografie:www.pixabay.com