Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Môže časté používanie tlačiarne ohroziť naše zdravie?

Laserová či multifunkčná tlačiareň a iné zariadenia a technika sa stali nevyhnutným vybavením každého zamestnanca v kancelárii. Mali by sme byť ale pri práci s nimi obozretnejší?  Majú na naše zdravie negatívny vplyv? Vedci z Technickej univerzity v Queenslande v Austrálii uskutočnili štúdiu, ktorej výsledky naznačujú, že neodborná manipulácia s tonerom a tlačiarňou môže byť škodlivá.

Neznamená to, že by ste mali začať používať už len obyčajné pero. Mnohé moderné a v súčasnosti lacné tonery sú dokonca ekologické a šetrné k životnému prostrediu. Treba si však uvedomiť, že manipulácia a práca s akýmkoľvek kancelárskym zariadením si vyžaduje dodržiavanie určitých bezpečnostných opatrení. V opačnom prípade môžete ohroziť svoje aj zdravie kolegov.

Výsledky štúdie

Podstata štúdie, ktorú vykonali austrálski vedci, bola pôvodne vykonaná s cieľom testovať fungovanie ventilácie v kancelárii. Špecialisti hľadali nástroj, ktorý by mohol zvýšiť úroveň ochrany zamestnancov pred vplyvmi prostredia. V štúdii vetrania však vedci zistili, že napriek prítomnosti účinných filtrov, ktoré eliminujú prenikanie prachu z exteriéru, sú priestory stále veľmi znečistené.

Ďalej sa zistilo, že počas pracovných hodín sa objem škodlivých častíc vznášajúcich sa vo vzduchu zvyšuje päťkrát. Výsledkom bolo, že odborníci dospeli k záveru, že viac ako 25 % všetkých tlačiarenských zariadení inštalovaných v testovacej miestnosti emituje do vzduchu malé častice tonera.

Najvyššia úroveň škodlivých látok stúpala do vzduchu po výmene kazety alebo pri tlači zložitých obrázkov, ktoré využívajú veľa atramentu.

Preto, skôr než si vyberiete a rozhodnete sa použiť napríklad náplň HP 650, je vždy dobré si všímať upozornenia, ktoré každý jeden model má. V prípade pochybností si vždy vyhľadajte kartu bezpečnostných údajov materiálu (MSDS) pre svoju značku tonerovej kazety tlačiarne. V tomto dokumente nájdete potenciálne riziká tonera tlačiarne a spôsoby zaobchádzania  pri rozliatí alebo náhodnom kontakte.

Ak by však aj štúdia preukázala negatívny vplyv na naše zdravie, museli by sme byť vystavení  vplyvu tlačiarne, tonera alebo náplne vo veľmi veľkej intenzite.

Nebezpečenstvo kancelárskeho vybavenia

Ak by ste pristupovali k využívaniu týchto zariadení neodborne, negatívny vplyv moderných tlačiarní by sa mohol prejaviť vo forme:

    • nekontrolovaného uvoľňovania ozónu do životného prostredia;
    • nekontrolovaného uvoľňovania emisií malých častíc tonera;
    • vysokého hluku a vibrácií spôsobených prevádzkou tlačových mechanizmov.

Podľa štúdie austrálskych vedcov je pre ľudské zdravie najškodlivejšia čiernobiela tlačiareň. Dôvodom je skutočnosť, že pri výrobe výrobcovia používajú oxidy železa a uhlík. Oba prvky sú navrhnuté tak, aby zlepšili kvalitu tlače obrázkov. Takéto tonery navyše obsahujú veľmi malé množstvo zlúčenín ťažkých kovov, ako je kadmium a olovo.
Nebezpečenstvo veľkej prítomnosti týchto posledných prvkov spočíva v tom, že pri prehriatí zariadenia sa  uvoľňujú do vzduchu, padajú na povrch pokožky, často spôsobujú alergickú reakciu, ktorá sa prejavuje podráždením, začervenaním a svrbením.

Zistilo sa, že pri dlhodobom kontakte s týmto kancelárskymi zariadeniami sa u ľudí môžu, no nemusia vyskytnúť nasledujúce príznaky:

    • chronický kašeľ;
    • praskanie kože v miestach kontaktu s časticami farbiva;
    • ložiská zápalu na slizniciach;
    • astma.

V žiadnom prípade to však nie je dôvod na paniku, pretože tlačiarne nepoužívame v tak intenzívnom množstve a často. A dobrou správou je tiež to, že existujú aj preventívne opatrenia, vďaka ktorým je tlačenie s novými náplňami HP 652 bezpečnejšie.

Protiopatrenia

Na účely prevencie sa odporúča dodržiavať niektoré preventívne opatrenia:

    Zariadenie by malo byť inštalované a umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od pracoviska. Ak to nie je možné, odporúča sa zariadenie uzavrieť alebo prekryť;
    • V miestnosti by ste mali zvýšiť frekvenciu vetrania;
    Pri výmene kazety sa odporúčajú nasledujúce tipy: Používajte iba kvalitný toner. Lacné náplne a modely môžu obsahovať viac zlúčenín ťažkých kovov ako tie pôvodné. 
    • Pri práci s tonermi a ich výmenou používajte ochranné pracovné pomôcky;
    • Oprava zariadenia by sa mala vykonávať v miestnostiach, kde nie sú žiadne prievany.
    • Na čistenie vnútornej strany kopírovacieho zariadenia používajte iba špeciálne vysávače.
    • Kazety likvidujte oddelene od iného odpadu.

V rámci prevencie a ochrany zdravia je hlavnou vecou dodržiavanie vyššie uvedených bezpečnostných opatrení. A pokiaľ je to možné, nesmiete nenapĺňať kazety sami.

Verdikt

Uskutočnené štúdie pre zistenie účinku vdychovania toneru z tlačiarne zistili, že pozorované  objekty nevykazovali takmer žiadne nepriaznivé účinky. Riziko, ktoré predstavuje toner v tlačiarni, je preto minimálne a vy sa preto nemáte čoho obávať. Samozrejme, platí to, ak budete tlačiareň správne používať a vyberať si do nej len tie najlepšie náplne a tonery.
 
Autor fotografie:www.pixabay.com