Montované haly majú široké využitie a množstvo výhod. Viete aké?

Montované haly sú jednotkou na trhu a je to najmä preto, že majú nespočetné množstvo výhod. Široké využite v rôznych priemyselných odvetviach a variabilná výstavba ich uviedla na popredné priečky na trhu po celom svete. Najčastejšie sa montované haly využívajú ako výrobné haly, sklady, či priestory pre administratívu. Zákazník si celkovú montovanú budovu môže pozmeniť podľa vlastných predstáv, aby spĺňal požiadavky pre konkrétne účely.

Výrobná hala

Výrobná hala musí spĺňať určité požiadavky. Montované haly sú skvelou alternatívou výrobných hál, pretože sú priestranné, čiže poskytujú dostatok priestoru pre výrobný postup. Zákazník si pri realizácii projektu môže halu prispôsobiť svojim požiadavkám a vytvoriť priestor na administratívne činnosti, predajňu, či sklad. Jedna hala teda môže byť plne využitá, prípadne je v prípade montovaných hál veľmi jednoduchá a rýchla aj rekonštrukcia, či dostavba plochy. 

Oceľová hala poskytuje pre zákazníkov výhody najmä čo sa týka bezpečnosti a minimálnej starostlivosti. Takáto montovaná hala má odolnú oceľovú konštrukciu a nepodlieha korózii. Pre konkrétny výrobný postup si môžete zvoliť presné parametre výstavby haly tak, aby spĺňala všetky požiadavky pre váš proces výroby a skladovania produktov. Montované oceľové haly sú konštruované s ohľadom na statiku a konštrukčné detaily celého technologického postupu.

Oceľové konštrukcie majú v priemysle široké využitie od zámočníckych výrobkov, cez rôzne schodiská, zábradlia, či technologické konštrukcie. Pri stavbe oceľových konštrukcií je dôležitý odborný dohľad a najmä dodržiavanie technologické postupu konštrukcie s ohľadom na detaily.

Benefity montovaných hál

Benefity montovaných hál spočívajú najmä už v niektorých spomenutých vlastnostiach. Patria sem predovšetkým odolnosť, trvácnosť, minimálna starostlivosť a flexibilita výstavby. Samotná výstavba je však veľmi rýchla a výhodná aj z finančnej stránky. Pre veľké spoločnosti predstavuje takáto výstavba v súčasnosti asi najekonomickejšiu voľbu. Rovnako poskytuje výstavba montovaných hál aj veľkú variabilitu aj pri návrhu exteriéru, vďaka čomu si spoločnosť môže zvoliť vlastný kreatívny dizajn fasády a zvoliť aj rôzne zlepšovacie prvky akým je napríklad prevetrávaná fasáda.

Montované haly sú odolné aj voči extrémnym klimatickým podmienkam a jej vonkajšia ochranná vrstva sa dá prispôsobiť v závislosti od danej lokality. Haly sa dajú jednoducho demontovať a premiestniť na inú lokalitu, či využiť na iné účely. Ako jedno z finančne najvýhodnejších riešení patria montované haly medzi obľúbené výstavby pre spoločnosti v rôznych oblastiach priemyslu. 

Zdroj obrázku: bogdanhoda / Shutterstock.com