Forex obchodovanie pre začiatočníkov

Forex Trading, zjednodušene Forex alebo FX je veľmi významný celosvetový menový trh. Ide o špecifický necentralizovaný trh, čo znamená, že obchodovanie nie je pod burzovým dohľadom. Výhodou sa teda stávajú veľmi rýchle a pomerne lacné obchody. Pre čitateľov prinášame prehľad v zručnostiach, ktoré na Forexe budú nevyhnutne potrebovať.

Všetky začiatky sú ťažké a inak tomu nie je ani pri obchodovaní na Forexe. Kľúčovým faktorom na Forexe je práve možnosť špekulovať s menami a reagovať na aktuálny pohyb cien pri s následným nákupom alebo predajom jednotlivých mien. Do obchodovania na Forexe sa bežne zapájajú okrem malých forex obchodníkov ktorí pracujú z domu, aj banky, exportné firmy, ale aj vládne organizácie.

Tak ako v živote ani na Forexe nie je nič zadarmo! Ako na každom finančnom trhu, tak aj na tomto, musíte vedieť s chladnou hlavou prijať nielen zisky, ale aj možné straty. Zvlášť silným kľúčom k úspechu na Forexe je vedieť ako špekulovať na cene jednej meny voči inej. To by hlavne začiatočníkom malo pripomenúť že netreba robiť žiadne unáhlené a neopodstatnené kroky, ktoré môžu zbytočne viesť k vašim obchodným stratám a vybieleniu obchodného účtu v krátkom čase. Na trh sa tak dá vstupovať nepriamo, prostredníctvom forex brokera napríklad prostredníctvom brokera eToro , ktorý patrí medzi najdôveryhodnejšie obchodné platformy v Európe.

Nevyhnutné zručnosti ktoré potrebujete pokiaľ sa chcete stať skúseným obchodníkom na Forexe 

V prvom rade musíte byť veľmi trpezlivým človekom s pozitívnym vzťahom k číslam a musíte vedieť zvládať aj náročnejšie matematické operácie. Na aktuálne pohyby cien reagujte vždy s chladnou hlavou logicky pri čo najlepšom sústredení sa na svoj obchodný plán.

Mali by ste disponovať veľmi precíznymi obchodnými zručnosťami, vedieť vo veľmi krátkom čase zhodnotiť situáciu na trhu a následne vybrať vhodnú stratégiu. Nestačí si len myslieť že napríklad Euro bude rásť voči doláru v najbližších hodinách, ale byť pevne presvedčený na základe vlastnej analýzy. Ako konkrétny príklad môžeme uviesť euro, ktoré bude voči americkému doláru na cene stúpať. Pre vás ako obchodníka na Forexe to znamená, že nakúpite daný menový pár za nižšiu, výhodnú cenu. Následne ho drahšie predáte. Suma celkového rozdielu bude jednoducho predstavovať váš zisk! Možno prvýkrát neuspejete. Dôležitejšie je naďalej si dôverovať a prehlbovať svoje obchodné skúsenosti ďalším štúdiom forexu.

Ďalšie zaujímavosti o Forexe

Je to najväčší a zároveň najlikvidnejší menový trh. Priemerný denný obrat sa prepočítava v miliardách amerických dolárov. Trh je otvorený 24 hodín, 5 dní v týždni. Významné Forex trhy sú v Londýne, Tokiu, New Yorku, Zurichu, v Hongkongu, Paríži, Singapúre a  v Sydney. Mnohí obchodníci ktorí volakedy obchodovali na burze dnes obchodujú už len Forex kvôli možnosti komerčných, veľmi uzavretých špekulatívnych transakcií. Veľkou výhodou je rýchla dostupnosť forex platforiem na internete.

Finančný zisk je na tomto trhu možný za akýchkoľvek trhových podmienok. Nielen v období rastu, ale aj poklesu. Prístup na Forex trhy je naozaj veľmi jednoduchý. Stačí vám vek nad 18 rokov, chuť riskovať, kapitál v stovkách euro a možnosť pripojiť sa na vysokorýchlostný internet a okamžite začať realizovať svoje obchodné ciele.

Držíme vám palce! 
  

 
      
   
 
Autor fotografie:www.pixabay.com