ZAMYSLENIA na každý deň v roku!

Wm. Paul Youngovi sa podarilo niečo, čo máloktorému autorovi súčasnej doby. Svojim debutom Chatrč oslovil milióny ľudí po celom svete. Iba na Slovensku sa jej predaj blíži k magickej hranici 100.000 výtlačkov. Ak vynásobíme počtom čitateľov v rodine, dostaneme úctyhodné číslo. Nezáleží na tom, akého ste náboženského vyznania, či ste ateista, alebo iba hľadačom pravdy prostredníctvom ezoterickej a motivačnej literatúry. Autor svojím románom inšpiroval každého jedného čitateľa. Tí, ktorí prijali jeho príbeh s pokorou, našli lásku všadeprítomneho boha a zaujímavé odpovede na najťažšie otázky, tým pyšnejším nastavila zrkadlo ich vlastným myšlienkam.

 
Chatrč oslovila milióny čitateľov práve svojou výnimočnosťou, kde pocit viny a zúfalstva vycical z Macka všetky farby života. A práve vtedy ho Boh pozval na stretnutie a ponúkol mu perlu – jediný drahý kameň, ktorý je vytvorený z bolesti, utrpenia a zo smrti. Kameň, ktorý mu ukázal, ako prežívať svoj život zvnútra smerom von.
 
Krutý príbeh a brilantné úvahy o Bohu, ktoré sa tak veľmi líšia od obrazu, aký sme si o ňom po stáročia vytvorili, nás znovu oslovia v Chatrči – ZAMYSLENIA na každý deň v roku. Akoby Youngove myšlienky časom dozreli a on ich potreboval dotiahnuť do najmenšieho detailu.
 
Hodnota Youngových citátov závisí predovšetkým od vnímania čitateľov a ich vnútorného rozpoloženia – môžu sa nachádzať v epicentre bolesti, užívať si život v pokojných vodách, kým ich vír nevtiahne do dravej rieky, alebo sa cítia osamelí a zúfalí, márne čakajúc na pocit radosti a úspechu. To však nie je rozhodujúce, lebo všetky zamyslenia sú vyňaté zo skutočného ľudského príbehu, a v tom sme si všetci podobní. Nielen v otázkach, ktoré si kladieme, ale aj v tom, čím prechádzame.
 
Táto kniha je teda pozvaním na krátke zastavenie, zamyslenie, úvahu, odpoveď, modlitbu, mlčanie, plač, smiech, podelenie sa. V Zamysleniach autor sústredil do jedného bodu hlavné posolstvo, ktoré nám sprostredkoval v Chatrči, a preto ho čitateľ precíti s nebývalou intenzitou. Kniha je rozdelená na 365 kapitol podľa počtu dní v roku a tak má čitateľ široký priestor na zastavenie sa v každé jedno ráno či večer a načerpanie duchovnej inšpirácie do nového dňa.
 
V prípade, že Vás kniha Chatrč zaujala, dávame Vám do pozornosti po knihe Návrat do chatrče tretie Youngovo dielo, ktoré vyšlo v slovenskom preklade v tomto roku pod názvom Rázcestia. Mnohí ju hodnotia ešte lepšie ako jeho prvý príbeh Chatrč. V románe Rázcestia Wm. Paul Young zobrazuje dnešnú schizofrenickú dobu naplnenú honbou za materiálnymi hodnotami a jej dôsledkami odzrkadľujúcimi sa práve na medziľudksých vťahov. Aktuálna téma nielen vo svete, ale práve v našich zemepisných šírkach.
 
Súťažná otázka: V akom vydavateľstve bola kniha "Chatrč zamyslenia" vydaná?
Vyžrebovaný výherca získa túto knihu.

Odpovede zasielajte na adresu: sutaz@dennikrelax.sk do 21.02.2014. Pre prípad výhry pripíšte poštovú adresu!

Správna odpoveď: TATRAN

Knihu posielame Stanislave Činčalovej z Adamovských Kochanoviec.

Srdečne blahoželáme!