Teorie terapie a osobnosti

Rogers, Carl R.

Teorie terapie a osobnosti

a další práce z let 1942–1987

Preklad: Fafejta, Ondřej

Teorie terapie a osobnostiVýber z diela jedného z najvýznamnejších psychológov 20. storočia a zakladateľa na klienta zameranej terapie prináša do češtiny doposiaľ nepreložené práce. Sú tu definované a komentované základy Rogersovho prístupu, ako sú podmienky osobné hodnoty, intencionalita, miesto hodnotenia a ďalšie.

Carl Ransom Rogers (1902–1987) je zakladateľ humanistickej psychológie a „na klienta zameranej“, „rozumejúcej“ psychoterapie. Vyštudoval teológiu, pedagogiku a psychológiu, pracoval najprv dvanásť rokov ako poradenský psychológ v Rochestri s delikventnými a týranými deťtmi. Neskôr pôsobil ako profesor psychológie na univerzitách v Ohiu, Chicagu a Wisconsine.

brož., 248 str., 399 Kč

Vydalo vydavateľstvo PORTÁL.

K téme doporučujeme tiež: Způsob bytí , Být sám sebou , Teorie a terapie neuróz