Komunikácia v pomáhajúcich profesiách

Dlabal, Martin
Komunikace v pomáhajících profesích

Komunikácia v pomáhajúcich profesiáchKniha vás bude smerovať k vedeniu rozhovoru, ktorý je z pohľadu druhého účastníka príjemný. Postupne si prejdete rozhovorom krok za krokom a zoznámite sa s komunikačnými zručnosťami, ktoré vám uľahčia porozumieť druhému a ponúknuť mu vaše stanovisko prijateľným spôsobom. V prvej časti kniha ponúka možnosti, ako zahájiť rozhovor a nepokaziť ho skôr, než začne. V druhej časti sa zameriava na také reakcie na výpoveď druhého, aby mohol svoju tému dokončiť podľa svojich predstáv. V závere sa zoznámite s postupmi, ako podávať informácie, názory a rady, aby boli pre druhého prijateľné. Kniha je určená predovšetkým pre odborníkov v pomáhajúcich profesiách.

brož., 136 str., 269 Kč
Vydalo vydavateľstvo PORTÁL
K téme doporučujeme tiež: Sociální dovednosti v praxi, Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků, Doprovázení v pomáhajících profesích

 

Komunikácia v pomáhajúcich profesiách