DENNÍK RELAX - September sa blíži - pripravte svoje deti na nástup do novej inštitúcie zábavnou formou

September sa blíži - pripravte svoje deti na nástup do novej inštitúcie zábavnou formou

Ak tento rok mieri váš potomok prvýkrát do školy, prežíva túto jedinečnú udalosť celá rodina už od začiatku prázdnin, kedy sa nákupné centrá predháňajú s ponukou všemožných pomôcok pre budúcich školákov. Avšak aj s nástupom dieťaťa do škôlky nastáva rodičom celá rada povinností, najmä pri zabezpečovaní primeraného ošatenia a pomôcok pre kreatívne činnosti.

Veľakrát však rodičia úplne zabúdajú na nemateriálnu stránku prípravy a nevenujú dostatok pozornosti samotnému dieťaťu. Vyhraďte si preto cez leto dostatok času na spoločné aktivity a pokúste sa do programu zaradiť čo najviac činností spájajúcich zábavu s prvkom náuky a poznania.

  • Poznávajte prírodu sólo aj v skupine

Škôlkari aj predškoláci sú presne vo veku, keď ešte všetky nové vedomosti a poznatky prijímajú so záujmom a nasávajú každú novú informáciu ako špongia. Preto je vhodné vytvoriť im už teraz pevný základ a optimálne podmienky na to, aby ich záujem a pozitívny prístup k následnému vzdelávaniu ďalej pretrvával. Organizujte preto výlety do prírody, spoznávajte spoločne krajinu v okolí bydliska, popisujte stromy, kvety a faunu, ktorú pri svojich potulkách stretnete, a pri návšteve hradu, zámku či zrúcaniny si formou rozprávkových legiend rozprávajte o histórii, ktorá sa tu udiala. Vždy je dobré podniecovať zvedavosť dieťaťa a udržiavať jeho pozornosť tak, aby sa samo chcelo o mieste, rastline alebo živočíchovi dozvedieť niečo zaujímavé. Ak chcete navyše v dieťati rozvinúť sociálne cítenie, priberte so sebou na expedície jeho vrstevníka alebo naplánujte výlet spoločne so širším okruhom priateľov. Deti sa tak nielen zabavia, ale ak sa im budete aj v skupine viac venovať, môžete ich naučiť zásady slušného správania, vzájomnej komunikácie a spolupráce.

  • Zábavná náuka v domácich podmienkach

Ako už to tak v našom podnebnom pásme býva, nie každý prázdninový deň je obloha bez mráčika a vonkajšej teploty na kúpanie. Daždivé počasie však nie je zámienkou pre nudné trávenie voľného času pred televízorom alebo bezmyšlienkovité hranie počítačových hier, naopak je vhodnou príležitosťou pre hranie spoločenských hier, či už tých náučných alebo so zábavnou tematikou. Najlepšou možnou voľbou je potom kombinácia oboch, čo ponúka i rada náučných hier Hra Školou od značky Alexander, ktorej sortiment možno zakúpiť v internetovom obchode Pexi.cz. Celá rada sa špecializuje na rozvoj logického myslenia, tréning pamäti a osvojenie nových vedomostí a zručností a to úplne zábavnou formou, pri ktorej sa zabaví celá rodina. Pre najmenšie deti od dvoch rokov je prispôsobená hra Nájdi mamičku, počas ktorej sa deti učia poznávať zvieratká a pomocou kartičiek priraďovať ku každej zvieracej mamičke jej mláďa. Hrou sa deti nielen naučia pomenovať dané zviera, ale zároveň si trénujú postreh a sústredenie. Staršie deti od troch rokov si potom môžu zlepšovať jemnú motoriku hrou Sprievod zvieratiek, kedy sa skladaním jednotlivých dielikov za sebou tvorí obraz. Počas skladania majú navyše možnosť rozvíjať svoju obrazotvornosť a trénovať pamäť, rovnako ako upevňovať svoje pozorovacie a kombinačné schopnosti. Naproti tomu hra Príbehy neoperuje iba s obrazovými vnemami, ale prostredníctvom príbehov, ktoré dieťa počas skladania obrázkov opisuje, tak umožňuje rozvíjať aj slovnú zásobu a zlepšovať výslovnosť.

 

POZOR SÚŤAŽ!

Súťažná otázka: Uveď názov aspoň 2 náučno- zábavných hier pre deti.

Správne odpovede posielajte do 31.07.2018 heslo PEXI na adresu sutaz@dennikrelax.sk Odmeníme 3 výhercov.

Výhercovia: Ľubica Šťastná z Malých Stankoviec, Marieta Žulevičová z Habury a Karol Kovanic z Myjavy

Srdečne blahoželáme!

Autor fotografie:Internet - Creative Commons