Rodičovská láska, slepá láska. Prečo vašu dôveru deti zneužívajú?

Úprimná láska medzi rodičmi a deťmi sa buduje hneď od ich prvých mesiacov života. Dieťa cíti každú vašu emočnú zmenu, na ktorej sa často podpíšu aj zlé fyziologické podmienky a celkové nepohodlie. Vždy je tomu tak, že komfort v domácnosti sa odzrkadľuje v každodennom živote. Ten potom vnášame aj do našich vzťahov. Môže vôbec dôjsť k tomu, že deti začnú zneužívať vašu dôveru? A ako tomu najlepšie predchádzať?

Zdravé, utužované vzťahy, ktoré ďalej prehlbujete

Žiadny vzťah nie je ideálny. Občas to zaškrípe aj medzi partnermi, aj medzi rodičmi a deťmi. Je to prirodzené, ale nech k takým impulzom dochádza len výnimočne. Hádky sú len reakciou na kumulované negatívne emócie a nevyriešené konflikty. V takom rodinnom priestore stráca láska svoju hodnotu a tú nahrádza klamstvo a nedôvera. Tie fungujú ako spojené nádoby. Z toho vyplýva, že dieťaťu treba vštepovať úprimné, bezprostredné hodnoty, aby sa aj v dospelosti a v rôznych (bez)východiskových situáciách vedel správne rozhodnúť.

Vždy sa aj v tej najnevhodnejšej chvíli máme vydať za pravdou, spoluprácou a ohľaduplnosťou. Tým preukážeme svoju toleranciu aj voči úplne rozdielnym názorom. Dieťa nebude poznať (alebo len minimálne) možnosť zaklamať.

Optimálne zabezpečovanie všetkých detských potrieb

Pre harmonický radostný život založený na dôvere nie je nutné splniť dieťaťu každé jedno prianie. Práve naopak, majú byť vedené k tomu, aby sa vedeli správne rozhodnúť, čo je pre ne v daný moment najdôležitejšie. Môže ísť aj o bežné potreby v strave, hygiene, v odievaní alebo v zábave. Neupriamujte pozornosť len na tieto. Aj staršie deti potrebujú od vás dávku bežných citových prejavov - pohladenie, bozk, pritúlenie a pod. Jedny bez druhých nebudú nikdy primerane fungovať.

Radosť zhovárať sa a prichádzať za rodičmi

Takáto atmosféra by mala vaše deti sprevádzať aj v ich nepríjemnejšom životnom období. Dieťa si má byť isté, že mu rodič dopraje svoj čas – pozorne ho vypočuje, nechá ho všetko samostatne dopovedať a nebude mu medzi tým skákať do reči. Rodič svoje dieťa môže nasmerovať, ale nevnucuje mu konkrétny model života.

Pravidelný harmonogram a uskutočnenie všetkých vašich vyjadrení

Ako môžeme chcieť od svojich detí práve to, čo nesplníme ani my sami? Deti sa správajú vždy len podľa nášho vzoru. Ak máte požiadavky na poriadok v izbe alebo nápravu v ich študijných výsledkoch, trvajte na tom. Ak ste ich zároveň upozornili na obmedzenia vo vychádzkach alebo vo vreckovom, splňte to do bodky! Nie je nič horšie ako neúprimnosť rodiča a zmätenosť na strane dieťaťa. Aj to je jedným z faktorov, ktoré podmieňujú (ne)dôveru vo vzťahoch.

Tatiana

 
  
 
 
Autor fotografie:www.pixabay.com