Čítanie s deťmi: benefity a prečo sa to oplatí robiť?

Čítanie vo všeobecnosti má na ľudskú psychiku veľa pozitívnych účinkov. Pravidelným čítaním redukujeme stres a rovnako si obohacujeme slovnú zásobu, či trénujeme sústredenie. Pre deti je čítanie chápané ako prostriedok posilňujúci rozvoj jeho potenciálu. Rodičia môžu vo veľkej miere ovplyvniť vzťah detí ku knihám, pričom však nie je podmienka, že keď dieťa vediete od malička ku knihám, tak si k nim vybuduje vzťah.

Zaručené však je, že deti, ktoré boli od malička vedené k literatúre častejšie pri nej zotrvajú a vybudujú si k nej pozitívny vzťah. Rodič tak môže pôsobiť ako odrazový mostík k vzťahu na celý život. Kúzelné čítanie môže byť pre deti skvelým prvkom na strávenie kvalitného času s rodičmi, formovanie predstavivosti, slovnej zásoby, či aj udržiavanie pozornosti. Aké všetky benefity prináša čítanie pre deti a ako deti motivovať ku knihám?

Aké benefity má pre deti čítanie

Medzi základné benefity čítania s deťmi patrí vzájomná blízkosť, ktorú v takýchto momentoch dieťa a rodič prežívajú. Tieto okamihy môžu byť pre dieťa dlhodobo pokojným prístavom a miestom na relax, či uvoľnenie. Čítanie rozvíja jeho ústny aj písomný prejav a prehlbuje jeho slovnú zásobu. Deti, ktoré viacej čítaniu majú častejšie bohatšiu skladbu viet a rovnako majú lepšie napozeranú gramatickú stránku textu.

Čítanie tiež u detí podporuje kritické myslenie a učí deti samostatnému mysleniu. Deti sa musia naučiť udržiavať pozornosť. Skvelé môže byť pokiaľ vám dieťa na konci prerozpráva skrátene príbeh, čím si stimuluje krátkodobú pamäť. Samozrejme sa touto formou už od detstva formuje všeobecné vnímanie, vnímanie zla a dobra a formujú sa aj prvé názory.

Ako si s deťmi čítať?

Najlepšie je vždy vyhradiť si čas v určitých dňoch. Čítať si môžete napríklad každý deň pred spaním, čím si vytvoríte rituál. Ideálne je si počas čítania nekrátiť čas žiadnymi inými aktivitami a sústrediť váš čas plne knihe. Nikdy nepoužívajte túto spoločnú chvíľu na trestanie dieťaťa, pretože tým môžete destabilizovať rodinné vzťahy. Vytvorte stabilný návyk, vyberajte spolu knihy, ktoré budete čítať a dávajte si spoločné ciele.
Vždy je dobré, pokiaľ knihy máte neustále na očiach a poruke, aby ste sa mohli kedykoľvek rozhodnúť, že si budete čítať. Čas tak budete tráviť omnoho efektívnejšie ako hraním hier, či surfovaním po internete. Pre deti je tiež veľmi dôležité knihy a príbehy opakovať – takto sa deti učia ako vlastne funguje príbeh a vetná skladba.

 
Autor fotografie:Andrey_Popov / Shutterstock.com