Ako ďaleko môžu zájsť starí rodičia pri výchove našich detí?

Každá rodina je iná. V niektorej „nosí“ nohavice otec v inej mama a v tej ďalšej starí rodičia. Otec s mamou povedia jedno, starký so starkou druhé a dieťa nevie, koho má alebo nemá počúvať.
Do akej miery je ešte dobré nechať vstupovať do výchovy dieťaťa starých rodičov, a kedy to už začína byť nebezpečné pre všetkých? Ako naznačiť starým rodičom, že aj napriek tomu, že si chceme stanoviť presné hranice ich máme stále radi?

V prvom rade v dnešnej spoločnosti sú rodiny, ktoré ostávajú bývať u svojich rodičov z dôvodu zlej finančnej situácie a problému s riešením bytovej otázky. Na jednej strane sú radi, že im starkí pomáhajú, no nevedia kde sú hranice, čo starkí môžu a čo je výsadou rodičov vo výchove svojich detí.

Niektorým spolunažívanie vyhovuje. Nemusia sa trápiť strážením svojich detí, v prípade choroby dieťaťa nemusia absentovať v práci. Čo sa však deje po ich odchode? Nedovolia starí rodičia to, čo vy zakazujete?

V širokej verejnosti je známe porekadlo: „Rodičia sú na vychovávanie a starí rodičia na rozmaznávanie!“ Čo ak je však starý rodič s dieťaťom väčšiu časť dňa a toho rozmaznávania začína byť akosi priveľa. Čo potom?

1. V prvom rade, ak ste v pozícii starých rodičov, nevnucujte svoje rady a skúsenosti mladým. Povedať im ich môžete, rozhodnutie však nechajte na nich!

2. Ak žijete so starými rodičmi pod jednou strechou, jasne si stanovte hranice spolunažívania.

3. Starí rodičia by mali mať svoj vlastný život, nezávislý od svojich detí. Vtedy nebude problém dohodnúť sa na hraniciach vo výchove.

4. O tom čo sa vám nepáči je dobré sa porozprávať s úctou a so vzájomným rešpektom bez toho, aby boli starí rodičia urazení a mladí mali výčitky svedomia.

5. Starí rodičia- rešpektujte svoje deti ako dospelé osoby s vlastným názorom, predovšetkým sa však nesnažte zmeniť pravidlá a zákazy, ktoré majú deti zaužívané. Svojím stanoviskom by ste mali rodičov detí podporiť a nie robiť opozíciu za každú cenu.

Držíme palce!

KM
Foto: http://www.freedigitalphotos.net- autor photostock
Autor fotografie:http://www.freedigitalphotos.net- autor photostock