Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Aké zásady dodržiavať, ak chcete podporiť komunikáciu u svojich detí?

V dnešnej modernej dobe majú rodičia nespočetné množstvo pomôcok, a to aj digitálnych, ktorými by dokázali pomôcť k lepšej reči svojich maličkých. Hlavne im na tom musí záležať a s deťmi si vytvoriť tie najlepšie podmienky na komunikačné aktivity. Vyžaduje si to čas, trpezlivosť a pravidelnosť.

Dieťa je živé, hravé a ak vám príde na to, že ho chcete učiť, začne vzdorovať. Ideálne je učiť deti hravou formou, pri ktorej ich pozornosť zamestnáte množstvom hračiek, hier a inými „zlepšovákmi“. Každé dieťa je iné a netreba ich medzi sebou porovnávať. Niektoré sú schopné povedať prvé krátke vety už v dvoch rôčkoch, iné majú problém s vyjadrovaním ešte aj v troch. Všetko má svoj čas a tie prvé detské slovíčka sú pre rodičov ako pohladením na duši. Rozplačú nás od šťastia!

Aj pri komunikácii platí to známe pravidlo, že deti vás vo všetkom budú napodobňovať. Preto treba vedieť ako na to, aby sa im chcelo rozhýbať jazýček a postupne nabaľovať ďalšie frázy. Učte ich so všetkou láskou, vždy s úsmevom a dobrou náladou. Vašu „rozladenosť“ deti okamžite vycítia. Hneď bude po rozvíjaní reči, pretože sa to rýchle zvrtne na krik a plač.

Tým chceme nadviazať na ďalšie dôležité pravidlo. Na deti nekričte! Budú sa brániť, taktiež možno aj kričať a všetku dobrú zábavu zmetiete z detských izbičiek. Ak ich chcete niečo naučiť, prispôsobte sa ich záľubám a tomu, čo ich skutočne baví.

Radi si kreslia? Ponúknite im, že si s nimi budete kresliť aj vy. Všetko, čo nakreslia, pomôžte im pomenovať. Začínajte jedno-, dvojslovnými frázami a vždy im dajte dostatočný čas na zopakovanie. Ak už v tom budú „experti“, vymýšľajte s nimi zaujímavé príbehy, pričom nebudú len počúvať, ale umožnite im niektoré myšlienky za vás dopovedať, príbeh podľa vlastnej fantázie nech dorozprávajú.

Aj deti musia mať svoj názor, ale...!

Komunikáciou rozvíjate aj ich mravné hodnoty, životné postoje a celkové vnímanie okolitého sveta. Síce sú ešte maličkí, no tieto základy sa v nich postupne prehĺbia, alebo zakrpatejú. Umožnite im, aby povedali svoj názor, nemusí sa vám ako rodičom pozdávať, ale nič sa nedeje... Ak im chcete niečo prikázať, nie direktívne, ale opisom a vysvetľovaním. Aj to sa  v praxi uplatňuje veľmi náročne, no ako odhodlaní rodičia to určite zvládnete. O čarovných slovíčkach sa tiež najlepšie naučia vo forme zaujímavých básničiek, rozprávok.

Čo je ďalej dôležité, tak predovšetkým aj rozvíjanie neverbálnej komunikácie. Deťom musíte postupne dekódovať rôzne gestá, naučiť ich vhodne používať a reagovať na ne. To má neskôr dopad na ich emočný rast a vnímanie nielen vlastných, ale aj potrieb svojich blízkych. Potrebujú vedieť pomenovať svoje pocity, ale aj poznať príčiny, prečo to tak funguje. Prečo sa tešíme a inokedy plačeme? V žiadnom prípade im neodpovedajte lebo... Vysvetlia si veci po svojom a neraz vás v spoločnosti dostanú do úzkych... Vtedy stratíte reč vy!          

Tatiana  
 
Autor fotografie:www.pixabay.com