Zostaň OK

Harris, Amy Bjork; Harris, Thomas A.
Zůstaň OK

Transakčná analýza v praxi
Preklad: Jamieson. Alžběta

Slávna kniha Já jsem OK, ty jsi OK vyšla ako dielo amerického psychiatra Thomase A. Harrise, ale dôležitú úlohu pri jej vzniku mala aj Harrisova žena a spolupracovníčka Amy. O šestnásť rokov neskôr sa už Amy stala hlavnou autorkou nadväzujúcej publikácie Zůstaň OK, ktorá mnohé témy prvej knihy rozpracováva a aplikuje v praxi. Čitatelia sa tak za pomoci výkladov, príkladov a diagramov dozvedia ďalšie informácie o Rodičovi, Dospelom a Dieťati, ktorí predstavujú rôzne zložky našeho ja a ktoré sa prejavujú ako v našom vnútornom živote, tak v kontakte s druhými ľuďmi, napríklad v našom vzťahu k vlastným deťom. Kniha je vhodná pre každého, kto chce vo svojom živote obmedziť rôzne neblahé hry a scenáre typu „áno, ale“ alebo „keď sa stane to a to, urobím to a to“. S jej pomocou sa naučíte nastavovať si hranice, byť odolní, prijať zodpovednosť za vlastný život, riešiť konflikty a predchádzať všetkým príčinám starostí, strachu, depresie či pocitov neadekvátnosti. Kniha je cenná pre maximálne prístupnú formu, s akou predstavuje základy transakčnej analýzy.
brož., 288 str., 429 Kč
Vydalo vydavateľstvo PORTÁL