Zlepšenie efektivity v 2D CAD od GS Soft: Tipy a triky od skúsených užívateľov

Práca s prepracovanými 2D CAD softvérmi môže byť náročná najmä kvôli rozsahu funkcií, ktoré poskytujú. Ak nevyužívate kompletnú ponuku ovládacích prvkov, je vhodné si pri technickom kreslení v digitálnom prostredí CAD programov nechať poradiť, ako si používateľské prostredie prispôsobiť a efektívne ho využívať. Týmto spôsobom môžete niekoľkonásobne zefektívniť vašu prácu.

2D CAD a 3D CAD programy predstavujú skupinu nástrojov využívaných v technickom kreslení. Ich prostredníctvom je možné vytvárať predovšetkým komplexnú výkresovú dokumentáciu, ktorá je potrebná predovšetkým pre výrobné účely, a navyše tiež modelovanie a vizualizácie. Rozdiel medzi 2D CAD a 3D CAD programami spočíva predovšetkým vo výstavbe pracovného prostredia a implicitne spôsobe použitia. 2D CAD softvér je štandardne určený na prácu v dvojrozmernom prostredí a používa sa najmä pri technickom kreslení výstavbových objektov – vedľa stavebníctva sa uplatňujú napríklad v logistike apod. 3D CAD programy sú určené pre prácu v troch rozmeroch a využívajú sa k vytváraniu návrhov dielov a zariadení s možnosťou otáčania podľa niekoľkých osí.

Aké 2D CAD programy sú k dispozícii

Ak potrebujete pracovať v dvoch rozmeroch, predstavujú 2D CAD programy v porovnaní s klasickým ručným technickým kreslením veľmi výhodné riešenie poskytujúce výraznú úsporu času. Najrozšírenejším 2D CAD softvérom je program AutoCAD, ktorý iteratívne vytvoril základy pre všetky nadväzujúce alternatívne programy využívajúce podobnú štruktúru, používateľské rozhranie a ovládanie. Veľkou nevýhodou tohto programu je jeho cena, ktorá predstavuje pre osoby využívajúce nástroj iba občas, pomerne vysokú investíciu s veľmi dlhou návratnosťou. Títo používatelia práve preto často siahajú po lacnejších programoch poskytujúcich všetky potrebné funkcie. Jedným z nich je i 2D CAD program GstarCAD od spoločnosti GS Soft.

Ako efektívne pracovať s programom GstarCAD

Program od spoločnosti GS Soft je koncipovaný primárne ako 2D CAD program s možnosťou rozšírenia na 3D CAD alebo kompletného 2D/3D CAD riešenia. Ak sa rozhodnete 2D CAD variant, ktorý priamou alternatívou programu AutoCAD s výhodnejšou vstupnou investíciou a veľmi dobrou interoperabilitou. Program podporuje formát DWG, takže ak sa chystáte spolupracovať s majiteľom licencie na program AutoCAD, nemusíte mať strach, že by ste mali problémy otvoriť, importovať alebo exportovať dokumentáciu, ktorú pre vás pripraví. Pri práci s programom GstarCAD je možné dosiahnuť zvýšenej efektivity, ak využijete niektoré nastavenia, ktoré vám pomôžu rýchlejšie sa orientovať a používať nástroje používateľského prostredia. Ide napríklad o:
    • filtrovanie príkazov a využívanie možnosti drag-and-drop (je možné ho riešiť podľa kategórií, čo významne urýchľuje zadávanie príkazov a odbúrava neustále ručné dohľadávanie, pretiahnutie príkazu uľahčuje jeho zadávanie)
    • vynášanie panelov nástrojov rýchlej voľbu (týmto spôsobom si môžete prispôsobiť používateľské rozhranie tak, aby ste vždy rýchlo vybrali funkciu, ktorú potrebujete)
    • používanie mriežky (pomáha pri presnom kreslení bez nutnosti zadávania konkrétnych parametrov)
Okrem uvedených je možné využiť celé spektrum vychytávok vrátane cloudového úložiska, ktoré umožňuje zdieľať výkresy a viacnásobný prístup k nim viacerými používateľmi.