Zbavte sa fyzickej, či psychickej traumy

Doktor Bessel van der Kolk patrí medzi najlepších odborníkov na traumu na celom svete. Viac ako tridsať rokov pracuje s tými, ktorí prežili. Vo svojej knihe Telo si pamätá využíva vedecký pokrok na to, aby ukázal, ako trauma doslova pretvorí telo aj mozog, pričom znemožní schopnosť prežívať pôžitok, zaangažovanosť, sebakontrolu či dôveru.
Skúma inovatívne prístupy k liečbe – od neurofeedbacku a meditácie k športu, divadlu či joge –, ktoré ponúkajú nové cesty k uzdraveniu tým, že aktivujú prirodzenú neuroplasticitu mozgu.

Je to fascinujúca kniha, ktorú môžeme využiť všetci. Ako dobre vieme akúkoľvek traumu spracovať, zbaviť sa úzkosti, či agresivity, neschopnosti koncentrovať sa? Vieme sa opäť naučiť nadväzovať vzťahy a dôverovať, ak sme zažili traumu v medziľudskom kontakte?

Kniha využíva najnovšie vedecké poznatky a ukazuje, ako trauma doslova pretvára telo i mozog. Traumatizovaný človek nevie nájsť útechu či zapojiť sa do kolektívu, stráca sebakontrolu a dôveru. Autor vo svojej práci skúma inovatívne postupy liečby od neurofeedbacku a meditácie až po šport, drámu a jogu, ktoré ponúkajú nové možnosti zotavenia aktiváciou prirodzenej neuroplasticity mozgu a ponúka novú nádej na opätovné získanie zdravého života.

Pritom môže ísť o rôzne traumy – z detstva, sexuálne zneužívanie, domáce násilie, ale aj aktuálna vojna, pandémia covidu ap. Pravdou je, že trauma je jeden z najzávažnejších faktorov, ktoré ohrozujú zdravie ľudí. A pritom sa jej tak málo venujeme...

V knihe Telo si pamätá postupne vysvetľuje, čo je to trauma, ako sa prejavuje, nazrieme do mozgu a zistíme, ako nás trauma ovplyvňuje a postupne ničí. Jedna celá kapitola sa venuje mysli detí, v ktorej autor rozoberá vzťahové väzby, zneužívanie a zanedbávanie detí, ako je to s láskou a čo je to vývojová trauma.
Následne van der Kolk ukazuje cesty k uzdraveniu: ako nechať minulosť minulosťou, ako si zvýšiť sebavedomie, nájsť svoj hlas, predprogramovať mozog, alebo ako sa zabývať vo svojom tele pomocou jogy.