Výchova vysoko citlivých detí

Leuze, Julie
Výchova vysoce citlivých dětí

Rodičovské tipy na prvých 10 rokov života
Preklad: Prešlová, Kateřina

Vysoká citlivosť znamená intenzívnejšie vnímanie a hlbšie spracovanie dojmov každého druhu. Objavuje sa už v detstve a sprevádza ľudí po celý život. Vysoko citlivé deti sú súčasťou rodinného života, obvykle potrebujú harmóniu, blízkosť prírody, hlubokú starostlivosť a pozornosť. Mnoho z nich nasáva nálady iných ľudí ako špongia. Tieto a podobné vlastnosti však môžu taktiež viesť k problémom, pretože vysoko citlivé deti sa iba zťažka môžu ochránit pred stresom a hlukom a je pre ne zložité vyhnúť sa sociálnym konfliktom.
brož., 176 str., 299 Kč
Vydalo vydavateľstvo PORTÁL