Viete ako vznikla slovenská vlajka?

Výber farieb a symbolov, ale aj ich usporiadanie na štátnych vlajkách citlivo odráža dejinný vývoj, ideály a charakter tej - ktorej krajiny. To všetko sa odzrkadľuje aj v našej vlajke, ktorá bola prvýkrát vztýčená 3. septembra 1992 o 20 hodine a 22 minúte pred Bratislavským hradom.
 
Prvá slovenská vlajka bola bielo-červená a zaviala počas divadelného predstavenia v Brezne v apríli 1848. Rovnako aj v Mikulášskych žiadostiach z mája 1848 sa objavila požiadavka, aby sa užívala práve červeno- biela kombinácia na slovenskej vlajke. Už v auguste 1848 bola slovenská bikolóra doplnená aj modrou farbou, čo vyplynulo z typickej slovanskej trikolóry, ktorá obsahuje modrú farbu.
 
Poradie pruhov slovenskej vlajky sa ustálilo až po roku 1868. Keď 30. marca 1920 bola prijatá československá štátna vlajka, modrý klin na nej mal symbolizovať Slovensko. V čase vzniku prvej Slovenskej republiky sa bielo – modro- červená slovenská trikolóra stala štátnou vlajkou na základe zákona z 23. júna 1939. Po revolúcii 1989 uzákonila SNR rovnakú trikolóru 1. marca 1990, aby sa však nezamieňala s ruskou vlajkou Ústavou z augusta 1992 bola doplnená znakom.
 
Autorom kresby slovenského znaku je Ladislav Čisárik ml. Inšpiroval sa erbom trónnej pečate Ľudovíta I. Veľkého, ktorý vládol v Uhorsku v polovici 14. storočia. Dvojitý kríž sa objavil už v erbe uhorského kráľa Belu III. v 12. storočí a pomerne často sa vyskytoval v mestskej heraldike. Symbolizuje troch významných svätcov, a to sv. Beňadika, sv. Cyrila a sv. Metoda. Samotné trojvršie pochádza zo znaku Horného Uhorska, kde bolo zelené a interpretovalo sa ako hory Tatra, Matra a Fatra. Dvojitý strieborný kríž vystupujúci zo zeleného trojvršia sa objavil v heraldicky ľavej časti rozdeleného štítu na malom znaku Uhorska, ktorý vznikol za Leopolda II. v 18. storočí a odtiaľ ho prevzali slovenskí revolucionári, avšak farbu trojvršia vymenili za modrú.
 
Ivana Rodáková