Toto všetko som ja

Schwartz, Richard
Toto všetko som ja
Terapia systémov vnútornej rodiny
Preklad Volavková, Lenka

399 Kč, 224 str., brož.
Vydalo vydavateľstvo PORTÁL 
   
Kniha je úvodom do tzv. systémov vnútornej rodiny (Internal Family Systems, IFS), ktorý dnes patrí medzi uznávané psychoterapeutické prístupy. IFS spochybňuje predstavu jednotnej identity a zdôrazňuje existenciu rôznych častí v jednom človeku (napr. vnútorné dieťa, vnútorný kritik, vnútorný sabotér). Tieto časti sú na sebe do istej miery nezávislé a záleží na koherencii našeho ja, či z nich dokáže utvoriť dostatočne vyvážený a zvládnutý celok.

Jednou zo základných autorových myšlienok je, že tieto časti nie sú samy o sebe nikdy patologické, aj keď môžu prispievať k narušeniu jedinca. Mnoho z nich sa vyvinulo v priebehu jedincovho detstva na jeho obranu, a keď ich zbavíme ich záťaže, môžu sa opäť stať tým, čím v zásade sú – našimi pomocníkmi.

IFS je vhodným prístupom napr. pre prácu s traumami, závislosťami, depresiou či úzkosťou. Kniha z pera samotného zakladateľa tohoto smeru uvádza základné postupy pri práci s IFS, ukážky z terapeutických rozhovorov aj celý rad cvičení.

Richard Schwartz je pôvodne systemický rodinný terapeut, ktorý v osemdesiatych rokoch 20. storočia v reakcii na príbehy svojich klientov vytvoril model Internal Family Systems (IFS). Je autorom viacerých kníh a článkov a zakladaľom IFS institutu.