Spoločenská hra Boj o Veľkú Moravu

Ponorte sa do obdobia Veľkej Moravy.
Pokúste sa so svojou armádou čo najskôr obsadiť voľné územie, ubráňte ho pred nepriateľmi a vytláčajte tých, ktorí ti ho berú násilím.
Každý národ má svoje silné stránky. Sila franskej jazdy je legendárna, zomknuté a dobre vyzbrojené línie sú prakticky nezastaviteľné, ozbrojená pechota vie odolávať aj značnej presile.

Toto je Boj o Veľkú Moravu. Pôvodná slovenská hra, ktorá vás prenesie do čias, keď v našich končinách prebiehal neľútostný boj medzi vojskami východných Frankov, západných Slovanov a starých Maďarov.

Nová spoločenská hra je dielom otca so synom, Petra Potúčka a Petra Potúčka jr.. Spojili v nej svoje záľuby pre spoločenské hry a vojenskú históriu. V hre vás zavedú do čias Veľkej Moravy, do čias neľútostných bojov a zápasov.
Na začiatku tejto hry bol nápad 10-ročného Petra „zahrať si dejiny“ a dostať kúsok histórie, najmä tej vojenskej, na hraciu plochu. Voľba padla na obdobie začiatku stredoveku, kedy sa na našom území už vyskytovali Slovania.

Po množstve verzií, testovaní a úprav vznikla finálna verzia, ktorá potom profesionálne graficky spracovali. Jadrom hry sú samozrejme súboje a pre tento účel autori vymysleli originálne kocky so znakmi meča, šípu a štítu. Práve pomocou nich hráči medzi sebou zvádzajú súboje.

Boj o Veľkú Moravu patrí medzi takzvané „area control game“.
Každý z hráčov sa zhostí jedného z národov a usiluje sa pomocou svojej vojenskej družiny obsadiť čo najväčšie územie na hracej ploche. Obsadzovaním osád v súbojoch získavajú hráči body, ktoré môžu použiť na rozvoj svojej armády a osídľovanie voľného územia. Každý národ má osobité vlastnosti, na ceste za víťazstvom musí preto každý použiť trochu inú stratégiu. Víťazom sa stáva hráč, ktorý má konci hry najväčšie územie, víťazstvo si však možno prikloniť na svoju stranu aj obsadením strategického miesta či veľkosťou armády.
Víťazom je hráč, ktorý na konci hry získa najväčšie územie. Víťazstvo si však možno prikloniť na svoju stranu aj obsadením strategických miest a veľkosťou armády.
Hra Boj o Veľkú Moravu je určená pre 2 až 4 hráčov vo veku od 8 rokov. Priemerný čas hrania je 60-75 minút.

 

Hra Boj o Veľkú Moravu obsahuje:
1 hrací plán
4 karty národov
20 žetónov jednotiek Frankov (6x jazda, 6x pechota, 7x lukostrelci)
20 žetónov jednotiek moravských Slovanov (6x jazda, 6x pechota, 7x lukostrelci)
20 žetónov jednotiek panónskych Slovanov (6x jazda, 6x pechota, 7x lukostrelci)
15 žetónov jednotiek Maďarov (8x lukostrelecká jazda, 6x pechota)
92 žetónov osád (58x osada, 22x opevnená osada, 12x hradisko)
4 bodovacie žetóny
1 žetón časomiery
9 bojových kociek
20 akčných kariet