Hranie na hudobnom nástroji: benefity a kedy začať?

Hranie na hudobnom nástroji má benefity pre malých aj veľkých. V profesionálnej rovine môže ísť priamo o spôsob zárobku, v iných rovinách môže napríklad redukovať stres, či podporovať disciplínu. Hudobné nástroje pritom rozlišujeme rôzne napríklad na základe zvuku alebo spôsobu hrania. Aké benefity prináša hranie na hudobný nástroj pre deti a dospelých?

Benefity hrania na hudobnom nástroji

Hra na hudobnom nástroji má množstvo pozitív nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Medzi základné pozitíva hry na hudobnom nástroji pre deti patrí rozvoj detských zmyslov. Hudba na deti vplýva nesmierne pozitívne, pomáha vytvoriť dôležité mozgové prepojenia. Toto sa môže umocniť ak napríklad dieťa kombinuje hru na hudobnom nástroji so spevom, či tancom. Hra na hudobnom nástroji môže predstavovať rovnako klavír, bubon, či aj menej známe nástroje ako napríklad kalimba.

Rovnako však hudba deťom napomáha aj zlepšiť slovnú zásobu. Pravidelný kontakt dieťaťa s hudbou mu umožňuje dekódovať rôzne zvuky a slová. Môže im to neskôr pomôcť pri lepšej formulácii viet, či rozvoji vyjadrovacích schopností. Hudba je však aj nástrojom, ktorý vplýva na našu psychiku a ovplyvňuje našu náladu. Pre deti je veľkým benefitom aj postupný rozvoj jemnej a hrubej motoriky, ktorý so sebou hudba prináša.

Pre dospelých môže mať hudba pozitívne účinky napríklad aj čo sa týka muzikoterapie. Ide v skratke o liečebnú metódu, ktorá využíva hudbu ako liečebný prostriedok. V tomto zmysle sa používa na posilnenie psychického a fyzického zdravia, zmierňuje napätie a vedie k lepšej forme relaxácie. Samozrejme, ako sme už spomenuli, pre dospelých môže byť hudba aj spôsobom obživy a v tomto zmysle je pre profesionálnych hráčov nezameniteľná.

Kedy začať hrať?

Najlepšie je začať sa venovať hre na hudobný nástroj v útlom veku. V tomto prípade sa najrýchlejšie učíte a dokážete rýchlo dosahovať výsledky. Takýto spôsob učenia je jednoduchší a aj účelnejší, ale rovnako sa vedia do hrania dostať aj dospelí. V tomto prípade je zasa výhodou, že dospelí majú väčšiu sebadisciplínu a vedia sa venovať hre s naozajstným záujmom. Deti treba často do učenia nútiť a ukazovať im ako dodržiavať disciplínu.

Hranie na hudobnom nástroji vytvára hudbu. Hudba zasa vytvára príjemné, relaxačné prostredie počas našich rušných dní. Hudba môže byť pre nás bezpečným prístavom, ale rovnako nás môže motivovať k lepším výkonom alebo nás môže aj priamo uživiť. Ak teda chcete vášmu dieťaťu priniesť úspešný začiatok do života, môžete siahnuť napríklad aj po hudobnom nástroji a venovať mu tak dar vytvárania hudby.