Spiritualita pre mozog

Kertz Kernion, Anne
Spiritualita pre mozog
Cvičenie mysle, tela a duše
Preklad Bodnárová, Kateřina

13,90 €,
Vydalo vydavateľstvo Portál

Po stáročia pomáhali duchovné a meditačné praktiky ľuďom stať sa vyrovnanejšími, sústredenejšími a šťastnejšími. Kresťanskí svätci ako Ján od Kríža či Terézie z Ávily podporovali rozvoj srdca i duše. Teraz vieme, že takéto návyky prospievajú celému človeku. Autorka sa vo svojej knihe, vydanej prestížnym jezuitským vydavateľstvom Loyola Press, opiera o aktuálne výskumy z oblasti neurológie a psychológie, aby spojila tradičnú kresťanskú duchovnú prax so starostlivosťou o zdravie a myseľ. Vďaka svojmu vzdelaniu a skúsenostiam v oblasti rozvoja mozgu, pozitívnej psychológie a teológie je Anne schopná spojiť zdanlivo jednoduché praktiky, ako je sústredené dýchanie, zahradničení, všímavosť alebo prechádzky v prírode, s pozitívnym vplyvom, ktoré to má na vašu myseľ, telo a dušu. Jej kniha je láskavá, praktická a čítavá, každá kapitola skúma konkrétne témy, ako je dych, vďačnosť a súcit so sebou a obsahuje jednoduché postupy, ktoré si čitatelia môžu ihneď vyskúšať.
Kniha získala v roku 2021 Illumination Book Award.
Anne Kertz Kernion je americká lektorka, rečníčka, vydavateľka motivačných a inspiračných kariet a autorka kníh. Má titul z kresťanskej teológie na Duquesne University, študovala ale aj environmentálne inžinierstvo.