Sny ako reč duše

Dieckmann, Hans
Sny jako řeč duše

Hlbinnopsychologický výklad snov
Preklad Černí, Jan a Kristina

399 Kč, 208 str., brož.
Vydalo vydavateľstvo PORTÁL
     
V obrazovej reči snov získava naše vedomé ja prístup k oblasti nevedomej. Sny sú preto nielen fascinujúcim objektom skúmania hlbinnej psychológie, ale môžu zároveň významným spôsobom sprevádzať a podporovať terapeutické a sebaterapeutické procesy.

Hans Dieckmann, klasik na poli hlbinnej psychológie, vo svojej knihe predkladá úvod do hlbinno-psychologického výkladu snov, ktorý je prístupný tak odborníkom, ako aj čitateľom usilujícim sa o vlastné sebapoznanie.

Hans Dieckmann bol docentom na Inštitúte pre psychoterapiu v Berlíne. Je autorom množstva kníh.