SIAHLI STE PO ODKLADE SPLÁTOK ÚVERU?

„Už po troch mesiacoch odkladu klesá pravdepodobnosť opätovného naštartovania splácania úveru,“ varuje Andrea Straková, odborníčka na osobné financie z PARTNERS GROUP SK. Reaguje tak na lex korona a odklad splátok úverov na obdobie jedného až deviatich mesiacov pre Slovákov, ktorí zaznamenali zníženie alebo úplný výpadok príjmov počas pandémie. No lehoty odkladu splátok už niektorým žiadateľom buď vypršali, alebo sa blížia ku koncu. Aké možnosti majú žiadatelia, ktorým sa finančná situácia nezlepšila, radí Andrea Straková. Zároveň odporúča: „Odklad mesačných splátok úveru počas druhej vlny pandémie si dobre premyslite. Siahnite po ňom, iba ak nemáte iné východisko.“  

Finančné domy ku koncu leta evidovali viac než 150-tisíc žiadostí o odklad splátok u fyzických osôb a vyše 8-tisíc žiadostí u firemných klientov. Ich počet odvtedy narástol a zrejme bude rásť aj naďalej v dôsledku druhej vlny pandémie a opatrení, ktoré bude potrebné zaviesť. „To môže mnohé rodiny dostať opäť do komplikovanej finančnej situácie a budú nútené pristúpiť k odkladu splátok. Ak tak už urobili v prvej vlne pandémie, opätovne využiť odklad bez negatívneho zápisu do úverového registra už nemôžu,“ vysvetľuje Andrea Straková.  

VYPESTUJTE SI POZITÍVNY NÁVYK

Podľa odborníčky hlavnú úlohu zohráva návyk. „Ak sme si dali odklad, a neboli sme úplne v situácii bez príjmu, rozhodujúce je, čo sme s voľnými prostriedkami urobili. Ak sme si ich odkladali a dotvárali rezervy, žiadna veľká zmena nás nečaká, presmerujeme peniaze tam, kam patria,“ tvrdí Andrea Straková. Problém skôr vidí u tých, ktorí mali voľné zdroje a tieto financie míňali. „V tomto prípade odporúčam začať čím skôr s odkladaním takej sumy, aké máme splátky. Cieľom je vytvoriť si opätovne návyk,“ radí odborníčka.

PRIPRAVTE SA NA OBNOVENIE SPLÁCANIA

Pri rýchlom návrate do normálu pomáha, ak si začnete čo najskôr odkladať platbu vo výške úverov. Tí, ktorí však mali naozaj znížené príjmy a ich situácia sa stále nezmenila, by mali čo najskôr hovoriť s bankou. „V najkrajnejšom prípade môžete po skončení ,covid odkladu‘ požiadať banku o štandardný odklad splátok, aký bol možný aj kedysi. No treba počítať s tým, že tento odklad už bude plne evidovaný v úverovom registri a negatívny zápis môže významne skomplikovať žiadosť o úver v budúcnosti,“ varuje Andrea Straková.

ZVÁŽTE, ČI ODKLAD POČAS DRUHEJ VLNY NAOZAJ POTREBUJETE

Tí, ktorí možnosť odkladu splátok úveru v rámci nariadení lex korona v prvej vlne pandémie nevyužili,   môžu o odklad v banke ešte stále požiadať. No i v tomto prípade odborníci na financie zdvíhajú varovný prst. „Po odklade mesačných splátok úveru by mali naozaj siahnuť iba tí, ktorí nemajú iné východisko a dotýkajú sa ich existenčné finančné problémy,“ upozorňuje Andrea Straková. Mnohí žiadatelia totiž počas prvej vlny pandémie pristúpili k odkladu splátok ako k jednej z možností, ako si oddýchnuť od pravidelného splácania finančných záväzkov. Pravda je však taká, že finančne si nepolepšili. „Splátky síce mali žiadatelia odložené, no úroky na úvere nabiehali ďalej,“ tvrdí odborníčka.  

ODKLAD NIE JE ZADARMO

Podľa posledného prieskumu agentúry Focus a Nadácie PARTNERS z júna 2020 na svoje finančné produkty siahla počas prvej vlny pandémie viac než tretina opýtaných z celkového počtu 1 009  respondentov. „Približne 18 % volilo práve odklad splátky hypotéky či stavebného úveru, 14 % spotrebného úveru a v 8 % požiadali respondenti o odklad splátky lízingu. Najdlhší možný odklad, teda deväť mesiacov, využila približne tretina opýtaných,“ uvádza Andrea Straková.  

Otázka, ktorá banku pri odklade zaujíma, je, akým spôsobom bude žiadateľ plniť svoje záväzky po vypršaní lehoty odkladu. Žiadatelia si buď predĺžia splatnosť úveru o čas trvania odkladu úveru, alebo rozložia odklad do mierne zvýšených mesačných splátok pri pôvodnej lehote splatnosti úveru. „V tomto prípade odporúčame radšej zvoliť čo možno najkratší čas odkladu a po jeho vypršaní splácať vyššie splátky, aby sa zachovala nezmenená lehota splatnosti úveru. V opačnom prípade zaplatíte viac na úrokoch,“ dodáva Andrea Straková.

PRÍKLAD: O KOĽKO PREPLATÍTE ÚVER PRI ODKLADE SPLÁTOK NA DEVÄŤ MESIACOV

Zdroj: Finančný kompas

Výška hypotéky:         50 000 € na 15 rokov
Úroková sadzba:         1 %

Bez využitia odkladu a pri plynulom pokračovaní splátok:
Mesačná splátka:            299,25 €
Preplatenie na úrokoch:     3 865,00 €
 
Variácie odkladu splátok hypotéky:

1. Predĺženie splatnosti úveru po skončení pôvodného splátkového kalendára:
Mesačná splátka:            301,49 €
Preplatenie na úrokoch:     4 268,00 €
 
 
2. Navýšenie mesačnej splátky úveru a dodržanie pôvodnej lehoty splatnosti hypotéky:
Mesačná splátka:            316,20 €
Preplatenie na úrokoch:     4 070,00 €