SENIORI, POZOR NA AKCIOVÉ POTRAVINY ČI POPLATKY V BANKE

Výška starobných dôchodkov dlhodobo nezodpovedá predstavám Slovákov. Musia sa tak počas mesiaca uskromniť, alebo ak sú stále vitálni, dopĺňať svoju domácu kasu o alternatívne príjmy. Podľa Petra Gurecku, odborníka na osobné financie z PARTNERS GROUP SK, však mnohým seniorom utekajú mesačne peniaze cez zvýšenú spotrebu, za ktorou stoja často aj emočné nákupy. „Ide o zásobovanie sa potravinami v akcii alebo nákup nepotrebných zľavnených darčekov pre rodinu. Pri kvalitnom finančnom plánovaní by však dôchodcovia vedeli z dôchodkov peniaze ušetriť a priblížiť sa tak k vysnívanému dôchodku,“ tvrdí. Pre seniorov pripravil návod, ako skrotiť mesačné výdavky.

EXEKÚCIA HROZÍ AJ DÔCHODCOM

Finančné plánovanie je najdôležitejším krokom aj pri spravovaní financií v penzii. Kým možnosti príjmov sa seniorom znižujú a väčšina dôchodcov sa musí spoľahnúť na dôchodok zo Sociálnej poisťovne, finančné záväzky sa nemenia, v horšom prípade narastajú. „Z hľadiska exekúcií sú dôchodcovia jednou z najohrozenejších skupín obyvateľstva. Podľa zákona sa totiž aj dôchodok berie ako príjem, ktorý rovnako podlieha riziku exekúcie. Štatistiky za minulý rok hovoria jasne. V roku 2020 bolo viac ako 34-tisíc dôchodkov exekvovaných, čo znamená, že dôchodok môže klesnúť až na úroveň životného minima,“ vysvetľuje Peter Gurecka.

TÚŽBOU SLOVÁKOV JE UŽIŤ SI PENZIU

V prieskume agentúry Focus pre Nadáciu PARTNERS z roku 2019 priznali až tri štvrtiny Slovákov, že ich najväčšou túžbou je dobrý dôchodok a možnosť užiť si ho. Takmer polovica respondentov sa chce na dôchodku venovať vnúčatám a rodine, viac než tretina svojim záľubám, pre 27 % je snom starať sa o dom a záhradku a rovnako 27 % túži cestovať a spoznávať svet. „Všetky tieto ciele sú závislé od úspor dôchodcu, preto je kvalitný a realistický finančný plán v tomto veku rovnako dôležitý ako pre mladého človeka po škole,“ tvrdí Peter Gurecka. Podľa neho platia pri plánovaní financií penzistu približne rovnaké zásady ako pri aktívne pracujúcich ľuďoch, no s jedným významným rozdielom. „V dôchodcovskom veku je každá finančná chyba veľmi nebezpečná. Dôsledné a realistické finančné plánovanie dokáže tieto riziká minimalizovať,“ upozorňuje.

KDE MÔŽE DÔCHODCA USPORIŤ

Čo robiť, ak dôchodcovi výška mesačného dôchodku na pokrytie potrieb nestačí? Podľa odborníka je nevyhnutné preskúmať, či sú všetky mesačné výdavky naozaj nevyhnutné. „Práve dôchodcovia sú skupinou najnáchylnejšou na rôzne akcie a zľavy v obchodoch. Najčastejšie ide o nákup akciových potravín do zásoby či emotívne nákupy nepotrebných zlacnených darčekov pre vnúčatá. Nie je preto prekvapením, ak pri finančnom audite seniori zistia, že práve tu míňajú najviac,“ hovorí. No značnú úsporu dôchodcovia dosiahnu aj pri optimalizovaní pravidelných výdavkov spojených s bývaním, so službami mobilného operátora alebo pri stravovaní.

TIP ODBORNÍKA: TU USPORÍTE NAJVIAC

    • Bankové poplatky
Overte si, aké bankové služby často využívate a či ich máte zahrnuté v pravidelnom mesačnom poplatku za vedenie účtu. Pri seniorských účtoch sú totiž niektoré bankové služby, napríklad výbery z bankomatu, prevody z účtu na účet či iné bežné služby spoplatnené nad rámec mesačného poplatku.

    • Poplatky mobilného operátora
Skontrolujte si, za aké služby mobilného operátora platíte v mesačnom paušále a či v ňom máte zahrnuté aj služby, ktoré vôbec nevyužívate. V prípade seniorov môže ísť napríklad o zbytočne vysoký objem predplatených dát. Rovnako si zvážte, či nie je čas na zrušenie pevnej linky v prípade, že už máte mobilný telefón.   

    • Automobil a pohonné hmoty
Zvážte, či náklady spojené so starostlivosťou o vozidlo nie sú vyššie ako samotná hodnota staršieho auta a aj jeho využitie.

    • Spoločné stravovanie
Mnoho školských jedální ponúka možnosť stravovania aj pre seniorov za priaznivejšie ceny. Usporíte tak na nákupe potravín a príprave obedov počas pracovného týždňa.   

    • Downsizing – zmena bývania z väčšieho do menšieho domu alebo bytu
Cieľom je zmena bydliska kvôli úspore nákladov na bývanie. Ide síce o jednu z najdrastickejších zmien, no zároveň aj o najvýraznejšiu úsporu pri mesačných nákladoch. 

TAKTO SI NASTAVÍTE PRAVIDELNÉ SPORENIE

Pri sporení a finančnom plánovaní na dôchodku platia rovnaké pravidlá ako počas aktívneho pracovného života. „Dôležité je nastaviť sa na pravidelný prevod vopred stanovenej pevnej sumy na sporenie, a to na začiatku každého mesiaca, respektíve po získaní dôchodku,“ radí odborník. V prípade mimoriadneho príjmu, akým je napríklad aj 13. dôchodok, je dobré využiť pravidlo 50 : 50, pri ktorom smerujete 50 % zo sumy do rezervy a 50 % môžete v prípade potreby minúť. Odborník však odporúča seniorom, aby si vytvorili dva sporiace účty. „Optimálne je mať jeden účet založený primárne na sporenie do rezervy, ktoré slúži na neočakávané výdavky, a mala by byť v ideálnom prípade vo výške šesťnásobku mesačných výdavkov dôchodcu. Druhý sporiaci účet je tak vyhradený na odkladanie peňazí na budúcoročné výdavky, teda na pokrytie narodeninových darov pre deti a vnúčatá, na vianočné výdavky alebo plánovanú dovolenku,“ uzatvára.

TIP ODBORNÍKA: AKO NA SPORENIE NA DÔCHODKU V ÔSMICH KROKOCH

    1. Začnite auditom vo financiách.  
    2. Urobte si svoj presný mesačný finančný rozpočet.
    3. Stanovte si finančné ciele na najbližšie roky.
    4. Urobte si plán mimoriadnych príjmov a mimoriadnych výdavkov, ktoré môžu nastať.
    5. Zrátajte pravidelné poplatky, ktoré viete okamžite znížiť, napr. poplatok za bankový účet.
    6. Naučte sa povedať nie na finančné požiadavky rodiny, ktoré ste neplánovali.
    7. Napíšte si kalendár výdavkov, ktoré vás čakajú, aby ste na nič nezabudli.
    8. Pri väčších finančných rozhodnutiach sa vždy poraďte s odborníkom.