Rybár nie je len lovec

Rybár nie je len lovec

Už od roku 1985 sa 27. jún oslavuje ako svetový deň rybárstva. Jeho cieľom je najmä upozorniť na dôležitosť zachovania svetového rybolovu a taktiež zvýšenie povedomia o rizikách, ktoré ohrozujú výskyt rýb. O tom, čo všetko patrí k rybárčeniu sa s TAMO rozprával Jaroslav Mužík, čestný člen Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ).

Aká je činnosť Slovenského rybárskeho zväzu?
Rybársky zväz združuje okolo 140 000 členov. Z toho mladých rybárov v krúžkoch je okolo 12 000. SRZ hospodári na pridelených revíroch a tečúcich vodách. Spoločne s organizáciami sa pritom starajú o pridelené revíry a z príspevkov z povolení zarybňujú revíry.

Čo potrebuje človek k rybárčeniu?
Človek k výkonu rybárskeho práva potrebuje absolvovať rybársky krúžok - mladý rybár a nad 18 rokov skúšky. Člen po splnení uvedených podmienok a absolvovaní skúšky si zakúpi povolenia podľa záujmu.

Čo patrí do základnej výbavy rybára?
Do základnej výbavy rybára patrí členský preukaz člena SRZ, ktorý vydáva organizácia, v ktorej je člen registrovaný. Ďalej je potrebné povolenie na rybolov, konkrétne pstruhové, kaprové či lipňové povolenie. Závisí to od rybára, ktoré povolenie si zakúpi. Môže mať aj všetky povolenia. Potrebný je taktiež ročný rybársky lístok, ktorý si rybár zakúpi v mieste bydliska na obecnom alebo mestskom úrade. Vo výbave každého rybára by taktiež nemal chýbať meter na meranie dĺžky ulovených rýb, pean alebo kliešte na vyberanie háčikov, podberák a samozrejme udica.

Aký je dnes záujem mladých ľudí o rybárčenie?
Záujem o výkon rybárskeho práva je dosť veľký a to najmä z radov detí. U dospelých záujem nie je až taký veľký, nakoľko ceny povolení sú pre mnohých nedostupné. V našej organizácii MO-SRZ v Turčianske Teplice je momentálne 449 členov. Z toho je mladých rybárov 68 a žien je 9.

Čo podľa vás mladých privádza k rybárčeniu?
Podľa mňa, ak je v rodine člen SRZ, tak sa to prenáša aj na deti. Keď má človek dobrý vzťah k prírode, prenáša ho i na svoje deti a okolie. Moje odporúčanie pre záujemcov je, aby sa najprv informovali o činnosti a možnosti získať informácie o rybárskej organizácií. Rybár je v prvom rade hospodár a až nakoniec lovec. A ako taký musí mať vzťah k prírode a k živočíchom vo vodnej faune. Musí byť ochranca a dbať na čistotu vôd a okolia.

Organizuje vaša organizácia rybárske preteky?
Naša organizácia každý rok usporadúva preteky pre členov a deti. Preteky detí o pohár primátora mesta Turčianske Teplice sa uskutoční 28.06.2014 na revíri štrkovisko Ivančiná. Taktiež každoročne usporadúvame tradičný pretek Memoriál Štefana Sekereša - 40 hodinovka nonstop v love udicou, ktorý sa koná na Štrkovisku Ivančiná od 11.07.2014 do 13.07.2014.

Text: TAMO
Foto: TAMO