„Rybársky šport je nádherný.“

Slovenský rybársky zväz (SRZ) združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného a športového rybárstva. SRZ združuje viac než 120 tisíc členov v 122 základných organizáciách. MsO SRZ Ružomberok v súčasnosti eviduje 1120 členov.

Rybárstvo patrí medzi športy, ktoré v tomto uponáhľanom a stresujúcom svete vyhľadáva čoraz viacej ľudí...  „Rybársky šport je nádherný. Záujem mladých je však rôzny. Ako v každom záujmovom združení aj u nás sú určité pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať. To mnohých odrádza. Lov rýb však začína byť v poslednom období pomerne atraktívnym hobby a pre niektorých ľudí sa stáva až životnou filozofiou. Čo je potešujúce evidujeme zvýšený záujem detí,“ uviedol Zontág Miroslav, rybársky hospodár MsO SRZ Ružomberok.

Človek, ktorý má záujem o lov rýb je povinný si zabezpečiť rybársky lístok a príslušné povolenie na rybolov. „Člen SRZ je povinný mať pri love rýb aj členský preukaz s platnou členskou známkou. Lov bez uvedený dokladov sa považuje za pytliactvo. Okrem platných dokladov do základnej výbavy rybára patrí náčinie -prúty a navijaky. Nutné je mať pri sebe podberák, uvoľňovač háčikov a meradlo na zmeranie lovnej miery rýb. Pred začatím lovu je loviaci povinný si do záznamu o úlovkoch zapísať dátum a číslo rybárskeho revíru. Bez zapísania dátumu a čísla rybárskeho revíru nie je možné začať rybolov. Porušenie tohto pravidla sa taktiež považuje za pytliactvo.“

Rieka Váh poskytuje ideálne možnosti na lov rýb a organizovanie súťažných podujatí. „Dá sa povedať, že ide o svetový úsek, ktorí spĺňa všetky požadované parametre. Ružomberskí rybári boli spoluorganizátormi a organizátormi podujatí na úrovni Majstrovstiev sveta v love rýb na umelú mušku a v prílvlači (2004, resp. 2007) a na úrovni Majstrovstiev Európy v love rýb na umelú mušku (1999, resp. 2013). Okrem toho organizujeme športové súťaže aj na úrovni Slovenska – či už majstrovstvá Slovenska alebo ligové súťaže. Na rieke Revúcej organizujeme pohárový pretek v love na prívlač „O pohár rieky Revúca“. Samozrejme, nezabúdame ani na domácich členov, ktorí si môžu zmerať svoje sily v love kaprov na plávanú alebo v love pstruhov na prívlač. Tieto preteky organizujeme na VN Hrabovo.“

V rámci ružomberskej organizácie evidujú niekoľko kapitálnych hlavátok nad 120 cm a hmotnosti nad 17 kg. „V roku 2008 ulovil Juraj Vavro z Liptovského Hrádku 24,7 kg vážiacu a 127 cm dlhú hlavátku pod Ružomberkom. Najťažšou rybou v novodobej histórii na Slovensku bol ulovený sumec s hmotnosťou viac než 120 kg a takmer 250 cm dlhý. V súčasnosti nie je ani tak dôležité uloviť kapitálnu rybu a ponechať si ju. Prevláda názor, že v tokoch je podstatné zachovať život rýb ako taký, aby aj naše deti a budúce generácie mohli vedieť, ako vyzerá hlavátka, pstruh, lipeň, podustva, mrena a iné druhy. V tomto smere sme optimisti,“ dodáva Zontág Miroslav.

Autor: TAMO
Foto: Archív MsO SRZ Ružomberok