Rodinné zázemie pomáha deťom zvyšovať sebavedomie a nájsť zmysel života

Byť rodičom je najdôležitejším poslaním v živote človeka. Každý z nás si želá mať zdravé, šťastné a sebavedomé dieťa, z ktorého vyrastie zdravý, šťastný a sebavedomý dospelý.

Dnes už vieme, že väčšina problémov v dospelosti pramení z detských tráum. U citlivejších detí to ani nemusia byť, doslova, traumy, ale aj nedostatočne naplnené potreby v útlom detstve. Najčastejšie tie, ktoré sa odohrali do 6 – 7 roku života. Vývojoví psychológovia poukazujú, napríklad na to, aká dôležitá je vzťahová väzba, teda najčastejšie väzba medzi rodičmi a dieťaťom. Tú väčšina rodičov stráca zhruba okolo siedmeho roku života na úkor rovesníkov a práve dominancia väzieb s rovesníkmi je príčinou väčšiny problémov, vrátane tých v období puberty (Gordon Neufeld, Gábor Maté, Držte si své děti, PeopleComm 2019).

Štúdia z mája tohto roku potvrdzuje, že rodinné vzťahy sú tým kľúčovým k tomu, aby deti prosperovali, resp. prekvitali Vzala si na mušku 37 000 detí vo veku 11 – 13 rokov až z 26 krajín sveta, a to v rokoch 2016 – 2019.
Výskumníkov zaujímalo, ako hodnotia starostlivosť, podporu, pocit bezpečia, rešpekt a participáciu zo strany svojej rodiny. Pod pojmom prosperovanie (prekvitanie) brali do úvahy sebaprijatie, zmysel života, pozitívne vzťahy s ostatnými, osobný rast či autonómiu. Výsledky boli jednoznačné – tí, ktorí mali kvalitnejšiu rodinnú väzbu, pociťovali vyššiu úroveň prosperity.

Ako mať dobré vzťahy so svojimi deťmi?

Byť rodičom je sebarozvoj. Azda tým najdôležitejším je tráviť čas so svojimi deťmi plnohodnotne. Napríklad mať spoločné rituály, ako rodinné večere, pri ktorých sa porozprávate, alebo večerné čítanie či rozhovory. Možností je neúrekom. Dôležité je však byť v týchto chvíľach plne prítomným, teda napojiť sa na svoje dieťa, vnímať ho a jeho potreby. Pokúste sa nemyslieť na množstvo povinností, ktoré vás čaká a odložte moderné technológie, aby vás nevyrušovali. Tieto chvíle by mali patriť len vám a vašim deťom.

Zdá sa, že autoritatívnej výchove odzvonilo. Neporovnateľne lepšie výsledky dosiahnete s rešpektujúcim prístupom. Nezabudnite na zdravé nastavenie hraníc – avšak pokiaľ máte nastavené vy ako rodič svoje hranice správne, bude mať aj vaše dieťa.

Zapájajte dieťa do činností v domácnosti, ale aj do plánovania víkendov či rodinných výletov, aby sa cítilo dôležité. A hlavne ho ľúbte také, aké je.

Mirka