Pragmatika ľudskej komunikácie

Watzlawick, Paul; Beavin Bavelas, Janet; Jackson, Don D.
Pragmatika ľudskej komunikácie
Interakčné vzorce, patológie a paradoxy
Preklad Vyberal, Zbyněk; Janečková, Barbora

19,90 €, 304 str., brošňa.

   Vydalo vydavateľstvo PORTÁL
    

Slávnou monografiou o ľudskej komunikácii z roku 1967 sa etablovala skupina psychológov a psychiatrov okolo Mental Research Institute v americkom Palo Alte. Knihu možno považovať za základný prehľad tzv. komunikačnej psychoterapie. A tak sa už dnes klasickou stala téza „nemôžeme nekomunikovať“ či predpoklad, že klient nemôže byť liečený izolovane, ale ako súčasť systému, predovšetkým rodiny. Autori popisujú, ako k patológii prispievajú rôzne komunikačné hry a paradoxy, operujú s pojmami typu „dvojná väzba“, „digitálna a analógová komunikácia“, „metajazyk“. Úloha jazyka vo vzťahoch je demonštrovaná na rozbore divadelnej hry Kto sa bojí Virgínie Woolfovej od Edwarda Albeeho. Nechýba prepojenie komunikačnej teórie s existenciálnou filozofiou ani jej aplikácia v psychoterapeutickej praxi.
Paul Watzlawick (1921–2007) bol jedným z najvýznamnejších predstaviteľov terapeutickej školy v kalifornskom Palo Alte, ktorá skúmala vplyv komunikácie na patológiu i psychoterapiu. V slovenčine vyšli aj ďalšie jeho knihy ako Úvod do nešťastia či Všetko dobré je na niečo zlé.
Janet Beavin Bavelas (1940–2022) pôsobila ako profesorka psychológie na Univerzite vo Victorii.
Don D. Jackson (1920–1968) bol psychiatrom a zakladateľom a riaditeľom paloaltoského inštitútu a profesorom na Stanfordovej univerzite.