Potrebujete úradný preklad s pečiatkou?

Niekedy sa môže zdať, že slovenské úrady sú veľmi komplikované a po návšteve úradu vo vašom meste ani neviete, čo ste sa vlastne dozvedeli. Chystáte sa do zahraničia študovať a potrebujete preklad nejakého dokumentu? Ak áno, stačí vám štandardný preklad alebo potrebujete oficiálny úradný preklad s pečiatkou?

Úradný vs. štandardný preklad

Dokumenty používané v oficiálnom úradnom styku musia byť preložené prekladateľom zapísaným v zozname Ministerstva spravodlivosti SR. To je základný rozdiel medzi úradným prekladom a obyčajným (neúradným) prekladom, ktorí môže vyhotoviť akýkoľvek prekladateľ alebo spoločnosť.

Kedy je úradný preklad platným dokumentom?

Ako bolo naznačené, nie každý môže robiť preklad dokumentov. Vykonávať túto činnosť môžu len oficiálni úradní prekladatelia. Preklad vášho dokumentu je platný len vtedy, ak je jeho obsah zhodný so zdrojovým dokumentom. Musí tiež spĺňať niekoľko zákonom stanovených náležitostí - musí byť previazaný trikolórou s originálnym dokumentom, musí obsahovať podpis prekladateľa a jeho identifikátor, prekladateľskú doložku, číslo prekladu a okrúhlu pečiatku.

V akých prípadoch budete potrebovať úradný preklad?

Pozrite si niekoľko prípadov, kedy si budete musieť nechať vyhotoviť súdny preklad. Ak je váš manžel pôvodom z Talianska a celá svadba sa konala v Taliansku, budete potrebovať úradný preklad vášho sobášneho listu. Inak vám na Slovensku nebude platiť. Rovnako je to v prípade, ak ste si kúpili motorku v zahraničí a potrebujete ju nahlásiť na polícii. Ak pracujete vo firme, ktorá podniká v medzinárodnom prostredí, pravdepodobne sa nevyhnete úradným prekladom rôznych zmlúv alebo prekladu výpisu z obchodného registra.

Ako si objednať úradný preklad?

Po výbere kvalitnej prekladateľskej agentúry je vhodné sa im telefonicky ozvať. Oni by vám už mali byť schopní povedať, čo od vás potrebujú. Zároveň sa dozviete cenu prekladu a termín, v ktorom vám bude dokument vystavený. Cena samotného prekladu sa líši podľa rozsahu, typu prekladu, ale aj termínu dodania. Úradné dokumenty by sa mali dať preložiť z a do akéhokoľvek svetového jazyka.

Dbajte najmä na výber prekladateľskej agentúry!