Láskyplné stretnutia

Láskyplné stretnutia

Linnér, Alan; Nyman, Anders
Láskyplná setkávání

Choreografia úspešného vzťahu
Preklad: Nováková, Vendula

Kniha pojednává o situáciách, ktoré ohrozujú harmonický vzťah (prehnaná závislosť jedného partnera, nezrelosť), o úskaliach riešiteľných v párovej terapii (triangulácia, prerámovanie, neutrálny postoj terapeuta), o dôležitosti prvého stretnutia, o nedostatočnosti jazykových prostriedkov a dôležitosti odpustenia, zmierenia a ospravedlnenia, o kreatívnych vzťahových riešeniach, o terapeutických výzvach pri riešení nevery, o používaní metafor a o rozhodovaní, či má zmysel vo vzťahu zotrvávať.
brož., 208 str., 399 Kč
Vyjde tiež ako e-kniha
Vydalo vydavateľstvo PORTÁL