Ja a obranné mechanizmy

Freud, Anna
Já a obranné mechanismy

Preklad Babka, Petr

Kniha Já a obranné mechanismy patrí ku klasickým, základným psychoanalytickým textom. Anna Freud, dcéra Sigmunda Freuda, tu zreteľne ukazuje, že psychoanalýza sa nezaoberá výhradne ľudským nevedomím. Dokladá, že v skutočnosti bolo vždy predmetom záujmu psychoanalýzy Já a jeho poruchy – pričom zaoberanie sa nevedomím slúžilo obnove Ja a jeho funkcií.

Autorka sa v tejto knihe venuje špecifickému problému – prostriedkom, ktorými sa Ja bráni nepríjemným stavom a úzkosti a pokúša sa zvládať impulzívne konanie, afekty a pudové nároky.

Anna Freud (1895–1982)

bola rakúsko-uhorsko-britská psychoanalytička židovského pôvodu, dcéra zakladateľa psychoanalýzy Sigmunda Freuda. Je zakladateľkou egopsychológie a detskej psychoanalýzy. Jejím najvýznamnejšim konceptom sú obranné mechanizmy Ega a systém paralelných vývojových linií. Venovala sa tiež problému puberty a adolescencie. Patrí do stovky najcitovanejších psychológov 20. storočia.

Vydalo vydavateľstvo PORTÁL.