Isabelle Nazar-Aga:  Manipulativní rodiče

Isabelle Nazar-Aga: Manipulativní rodiče

 Jak se s nimi vyrovnat

Překlad Šárka Belisová

Nová kniha autorky dvou úspěšných titulů Nenechte sebou manipulovat a Manipulace v lásce.

Co se stane, když je rodič opravdu manipulativní osobnost (volí často postupy velmi záludné), a jaké to má důsledky? Jaké jsou příznaky, chování, způsoby řeči, charakteristické situace, které prozrazují patologii u otce nebo u matky a umožňují ji odhalit?

Autorka představuje nejrůznější podoby toxického vztahu s takovým rodičem. Staví své výklady na hojné kazuistice, často překvapivých, někdy drásavých příbězích dětí, které už dospěly. Tyto už dospělí nikdy nezapomínají na bolestné prožitky, i když širší rodina o nich neměla tušení; důsledky škodlivého manipulativního jednání se projevují stále… Přesto je možné – a nezbytné – vymanit se z toho destrukčního pouta, dovolit si žít samostatně, spokojeně, bez ovlivňování a sebeobviňování. Kniha nabízí strategie, které pomáhají zbavit se pocitů viny a převzít kontrolu nad svým životem.

Isabelle Nazar-Aga je psychoterapeutka, věnuje se behaviorálně-kognitivní terapii v poradně a řídí stáže a semináře osobnostního rozvoje a komunikace se zaměřením na rozvoj sebepoznání, sebepojetí, sebeúcty, sebedůvěry, pěstování osobních hodnot. V Portále vyšly její úspěšné tituly Nenechte sebou manipulovat a Manipulace v lásce.

123

brož., 216 s., 339 Kč

http://obchod.portal.cz/kudy-do-pohody/

Súťažná otázka: Aké a komu určené stratégie ponúka autorka v knihe?

Správna odpoveď: Kniha je určená tým, ktorí sa chcú úspešne ubrániť manipulácii ako aj tým, ktorí sa chcú vymaniť z dôsledkov manipulatívneho jednania.
Kniha ponúka stratégie, ktoré pomáhajú zbaviť sa pocitov viny a prevziať kontrolu nad svojím životom.

Knihu vyhrávajú: Alžbeta Nováková z Trebišova a Ján Okáľ z Martina

Srdečne blahoželáme!