I zhora i zdola z našeho Liptova II.

I zhora i zdola z našeho Liptova II.

Metodické CD a DVD k výučbe ľudových tancov z dolného Liptova
Liptovské Sliače, Stankovany, Komjatná


Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK vytvorilo ku koncu roka 2018 pokračovanie úspešného projektu metodického CD a DVD I zhora i zdola z našeho Liptova. Po hudobno – tanečnom multimediálnom materiáli z dolného Liptova, ktoré stredisko vydalo v roku 2017, tento rok vydávame materiál z dolného Liptova s tradičným piesňovým a tanečným repertoárom. 
Materiál má za cieľ slúžiť ako metodická pomôcka pre výučbu tradičných tancov a hier tejto oblasti.  Pre deti a ich vedúcich vo folklórnych kolektívoch či pedagógov v rôznych inštitúciách sme vytvorili tento multimediálny nosič ako pomôcku na vyučovanie a tým na  jednoduchšie začlenenie  tradičných hier do repertoáru súborov a krúžkov.  Veríme, že CD a DVD umožní kvalitnejšiu prácu v oblasti pedagogiky tanca.
CD a DVD I zhora i zdola z našeho Liptova II. zahŕňa materiály z troch dolnoliptovských obcí- Liptovské Sliače, Stankovany a Komjatná.
Hudobný podklad ( CD) obsahuje hry a tance z jednotlivých dedín v pomalšom aj tanečnom tempe, vo variantoch so spevom aj bez spevu a záver každého bloku tvorí na CD tanečné kolo- súbor piesní pre plynulé vedenie tanečnej zábavy z konkrétnej obce.
DVD korešponduje s piesňovým podkladom a zaznamenáva niektoré typy tancov a hier z daných obcí.

Projekt pripravili a realizovali Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Autorkami námetu série metodikých materiálov sú tanečné pedagogičky Simona Ondreáš Dikaszová a Michaela Košová.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný partner projektu a spolufinancoval Žilinský samosprávny. kraj.

Účinkujú:

CD: hudba: Michal Kubáň, Matúš Záborský, Marián Petráš, Juraj Petráš, Jaroslav Hrnčiar
        spev: Zuzana Palanová, Jana Veselovská, Simona O. Dikaszová, Michaela Košová
DVD: členovia DFS Pramienok a FS Váh Liptovský Mikuláš
Vydalo: Môlčarecords
Majster zvuku: René Bošeľa
Dramaturgia: Simona Ondreáš Dikaszová, Michal Kubáň
kamera: Miroslav Ciglian
strih: Michaela Košová, Miroslav Ciglian

Produkcia:  Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, s finančným prispením ŽSK a finančne z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Rok vydania: 2018
Cena: CD+ DVD 10€

Kolekcia CD a DVD je k dispozícii na predaj v Liptovskom kultúrnom stredisku osvetalm@vuczilina.sk, 0905832950.

DVD obsahuje: 3 bloky:
Liptovské Sliače

    1. A ty Hana stoj v kole
    2. Koleso
    3. Mužské cifrovanie – podľa Vojta Littvu
    4. Mužské cifrovanie - starodávne
    5. Odzemok - sólo
    6. Odzemok - skupinový
    7. O sebe
    8. Šikovná

Stankovany
    1. Koleso
    2. Odzemok
    3. Mrvenica

Komjatná
    1. Čardáš

CD obsahuje:
Liptovské Sliače

    1. A ty Hana stoj v kole
    2. A ty Hana stoj v kole so spevom
    3. Cipovička
    4. Cipovička so spevom
    5. Kečkuvanec
    6. Kečkuvanec so spevom
    7. Koleso
    8. Koleso so spevom
    9. Odzemok – pomalé tempo
    10. Odzemok
    11. O sebe/Šikovná  – pomalé tempo
    12. O sebe/Šikovná 
    13. Tanečné kolo 1 (Cifrovanie/Šikovná)
    14. Tanečné kolo 2 (Cifrovanie/Šikovná)

Stankovany
15. Koleso
16. Koleso so spevom
17. Odzemok – pomalé tempo
18. Odzemok
19. Mrvenica – pomalé tempo
20. Mrvenica
21. Mrvenica I.
22. Tanečné kolo (Cifrovanie/Mrvenica)

Komjatná
23. Na dva kroky
24. Do skoku
25. Tanečné kolo (Na dva kroky/do skoku)


Ing. Michaela Košová
odborný metodik pre folklór LKS
www.lks.sk, mkosova@vuczilina.sk