Feldenkraisova metoda

Feldenkrais, Moshé
Feldenkraisova metoda
Pohybom k sebeuvedomeniu
Preklad Souček, René

389 Kč, 200 str., brož.
Vydalo vydavateľstvo PORTÁL
    
Feldenkraisova metóda predstavuje praktický program na integráciu telesnej a mentálnej stránky človeka. Je založená na spätnej väzbe, ktorú nám dávajú naše zmyslové orgány a ktorá vedie ku zlepšovaniu žiaduceho pohybu na základe vlastných merítok účinného pohybu. Metódu využijú športovci, umelci aj ľudia, ktorí napr. z dôvodu zranení či bolesti chcú zlepšiť svoje pohybové návyky alebo nadviazať lepší kontakt s vlastným telom. Cvičenia sú jednoduché a vyžadujú len minimálne množstvo energie. Možno ich vykonávať individuálne alebo v skupine. Aj keď bola metóda vytvorená v polovici 20. storočia, zostáva dodnes platná a vykazuje tiež podobnosť s konceptami mindfulness a neuroplasticity, ktoré sa v posledných desaťročiach stali veľmi populárnymi.

Okrem všeobecnejších kapitol napr. na tému sebeobrazu alebo vedomia kniha obsahuje 12 lekcií, ktoré sa týkajú napr. držania tela, dýchania, koordinácie svalov, pohybov panvy, držania hlavy, práce s priestorom, pohybu očí či myslenia. Súčasťou je i množstvo konkrétnych cvičení. Kniha je pre kontext Feldenkraisovho odkazu úplne zásadnou a pre nové české vydanie bola najprv preložená z autorizovanej verzie.

Moshé Feldenkrais (1904–1984) bol ukrainsko-izraelský inžinier a fyzik. Zaoberal sa ale aj množstvom ďalších oblastí, ako napríklad bojovými umeniami, športom či detským vývojom. Preslávil sa napr. tým, že izraelského ministerského predsedu Davida Bena-Guriona učil v jeho 77 rokoch stáť na hlave.