Chránené dielne šijú tisícky rúšok pre starých a chorých ľudí v miestnych komunitách

Pomoc si hľadá cestu aj v ťažkých časoch. Jedným z príkladov je projekt Rúška pomoci, vďaka ktorému sa z chránených dielní a komunitných centier z celého Slovenska ozývajú šijacie stroje. Až do konca mája sa budú v 15 dielňach šiť tisícky rúšok, ktoré budú ďalej rozdávané tým, ktorí ich najviac potrebujú – seniorom v okolí, do nemocníc a zariadení sociálnej starostlivosti, rodinám v hmotnej núdzi, alebo žijúcim v marginalizovaných osadách.

Projekt Nadácie Volkswagen Slovakia je nastavený tak, že pomáha viacnásobne. Chránené dielne v súčasnej situácii kvôli poklesom tržieb i obmedzeniam vo výrobe bojujú o prežitie. „Naše dve zamestnankyne momentálne šijú rúška pre svoje okolie, ktoré ich nevie nikde inde zohnať. Ide o jednu autistku a jednu zamestnankyňu po prekonaní leukémie. Od 1.4. hrozí všetkým našim zamestnancom, že nastúpia na neplatené voľno v chránenej dielni, nakoľko nemáme na platbu za prenájom ani na ich mzdu, kvôli zatvoreniu našej prevádzky z dôvodu karantény. Keby mohli šiť viac rúšok a vedeli by sme dofinancovať materiál, nájomné a ich mzdu, zachránilo by ich to s príjmom do konca mája,“ píše sa v jednej z prijatých žiadostí, z n.o. Štefani zo Žarnovice.

Vďaka finančnej podpore z projektu Rúška pomoci takýmto spôsobom chránené dielne dokážu pokračovať vo fungovaní, dať prácu zamestnancom i klientom – a zároveň vyrábať niečo, čo pomôže ďalším. Pomoc a dobrý pocit sa takto znásobuje, čo ďalej pomáha prekonávať ťažké chvíle.

Unikátnym prvkom projektu je to, že na každej jeho strane sú ľudia, ktorí potrebujú pomoc. Klienti chránených dielní, krízových a komunitných centier, sami bojujúci so zdravotným znevýhodnením, hmotnou núdzou, alebo minulosťou obetí domáceho násilia, budú šiť rúška, aby tak pomohli ďalším, ktorí pomoc potrebujú – starým, chorým, osamelým.. Vďaka ich odhodlaniu a odhodlaniu ľudí pracujúcich v týchto zariadeniach, si tak všetci spoločne pomôžu prekonávať súčasné ťažké chvíle.

Do výzvy sa prihlásili chránené dielne i lokálne organizácie, dlhodobo pracujúce so zdravotne znevýhodnenými osobami, so ženami, ktoré zažili násilie, s rodinami v hmotnej núdzi, s dlhodobo nezamestnanými osobami, alebo s osamelými matkami z marginalizovaných skupín. Medzi podporenými žiadateľmi je napríklad OZ Misia mladých, ktoré „sa venuje pomoci a sprevádzaniu oravských rodín, ktoré sa ocitli v náročných životných situáciách. Ide predovšetkým o mnohopočetné rodiny, osamelé matky s deťmi, rodiny so zdravotným postihnutím. Aktuálne pomáhame viac ako 40 rodinám.“ Šitie rúšok bude realizovať aj chránená dielňa pri OZ Barlička, ktorá v Prešove pracuje s mladými ľuďmi s mentálnym, telesným, alebo kombinovaným postihnutím, alebo chránená dielňa Scarabeus Združenia sclerosis multiplex Nádej. Potrebné rúška vzniknú aj pod rukami žien z NO Dorka, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia, ako aj pod rukami ZŤP klientiek OZ Tekla v Stupave.

Viac ako 33 tisíc rúšok zdarma pre miestne komunity
V apríli a máji bude podľa plánov rozdistribuovaných viac ako 33 tisíc rúšok. Jednotlivé zapojené dielne a organizácie budú pomáhať predovšetkým priamo vo svojom okolí a rúška rozdajú tam, kde budú najviac potrebné.


Kam poputujú?
    • Seniorom v domovoch dôchodcov
    • Osamelým seniorom v dedinách a na sídliskách
    • Klientom domovov sociálnych služieb
    • Rodinám v hmotnej núdzi
    • Osamelým matkám s deťmi
    • Dobrovoľníkom, čo pomáhajú s nákupmi pre osamelých starkých
    • „Omamám“ z projektu „Cesta von“ v rómskych komunitách

Na svojej Facebookovej stránke dostala Nadácia tipy na desiatky chránených dielní. Z prijatých žiadostí nakoniec podporila 15 organizácií celkovou sumou 49.836 eur, to všetko do 10 dní od spustenia programu 19. marca. Peniaze budú použité najmä na kúpu materiálu a šijacích pomôcok, na pomoc s distribúciou, na odmeny a nájom chránených dielní. Podpora putuje do Tvrdošína, Žarnovice, Bratislavy, Prešova, Valaskej, Vranova nad Topľou, Banskej Štiavnice, Stupavy, Važca, Trstenej, Šurian a Dolnej Lehoty.

„Chceli sme vytvoriť projekt, ktorý bude spájať pomoc vo viacerých rovinách a ktorý bude reagovať na súčasnú situáciu. Som veľmi rada, že sme takto mohli prispieť aj my a zrealizovať Rúška pomoci,“
hovorí Alexandra Pappová, projektová manažérka Nadácie Volkswagen Slovakia. „Sme v tom všetci spoločne a verím, že to spoločným silami zvládneme. Všetci, ktorí sú v teréne v prvej línii, či najviac ohrození, ako aj tí, ktorí sa snažia akokoľvek pomôcť, majú náš veľký obdiv a vďaku.“


Zoznam podporených organizácií:

organizácia

Mesto

OZ Barlička

Prešov

Občianske združenie Misia mladých

Tvrdošín

Združenie sclerosis multiplex Nádej – Chránená dielňa Scarabeus

 Bratislava

Wasco - družstvo,registrovaný sociálny podnik

Valaská

OZ Náš svet

Vranov nad Topľou

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Bratislava

Nadácia Baden - Powella

Banská Štiavnica

Tekla o.z. Chránená dielňa

Stupava

JEKH DROM, občianske združenie

Važec

V.I.A.C. -Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Trstená

ČELLAS s. r. o.

Dolná Lehota (Brezno)

Občianske združenie Spoločne ďalej

Šurany

Nie sme sami

Prešov

STEFANI n.o.

Žarnovica

DORKA n.o., pobočka Prešov

Košice