CADprofi Architectural - stavebná nadstavba (nielen) pre AutoCAD

Počítačom podporovaný dizajn – CAD, sa používa vo viacerých priemyselných odvetviach, do ktorých neodmysliteľne patrí aj architektúra. Aby projekt, ktorý architekti navrhujú zodpovedal vysokým štandardom, je vhodné využiť nadstavbu, prislúchajúcu k ich druhu práce. Ako dokáže nadstavba CADprofi Architectural zvýšiť výkon architektom?

Architektonické nadstavby: základ pre každého architekta

Všetky architektonické projekty sa začínajú prieskumom miesta budúcej výstavby. Ručné nákresy zo starých topografických máp oblastí, sú zriedka aktuálne a často nepresné. Na druhej strane, technické kreslenie, pri ktorom sa využívajú CAD programy zaručujú vysokú kvalitu a presnosť výsledku.
Program na technické kreslenie, s nadstavbou CADprofi Architectural ponúka pokročilejšie technológie, s vizualizáciou toho, ako budú dané priestory, či budova vyzerať po dokončení. Architektonické výkresy v programoch CAD niekoľkonásobne urýchľujú vyhotovenie projektu a zároveň ho spresňujú. Takéto digitálne návrhy sa neskôr dajú šikovne odprezentovať klientom.

Aké benefity obsahujú CAD nadstavby?

K vypracovaniu architektonických výkresov, ktoré sa použijú počas výstavby, patrí využitie funkcií nadstavby, ako je náhľad na projekt s rôznych uhlov, dispozičné plány, či výpočet digitálneho softvéru so 100% presnosťou. Pomocou naprogramovaných vzorcov sa dajú všetky parametre vypočítať a preniesť z jedného meracieho systému, do druhého. Táto automatizačná funkcia softvéru na počítačom podporované navrhovanie minimalizuje pravdepodobnosť omylu a výrazne uľahčuje prácu architektov.

Šetrenie času s CADprofi Architectural

Povedzme, že architekt sa chce zúčastniť na výberovom konaní pre rozsiahly projekt, ale čas na prípravu prezentácie je veľmi krátky. Kresliť technické náčrty ručne by nebolo dobrým riešením, pretože uskutočniť celý projekt do termínu by sa jednoducho nestihlo. Okrem toho, prezentácia v podobe nakreslených návrhov ceruzkou, by nevyzerala pôsobivo.
Práve vtedy nastupuje do hry digitálne kreslenie s CAD architektonickou nadstavbou, ktorá efektívne rieši takéto nepríjemné situácie a poskytuje kvalitný výsledok načas. Architekt takto môže klientov presvedčiť, že je tou najlepšou voľbou.

GstarCAD Professional: dostupná alternatíva za AutoCAD

2D CAD programy sú spoľahlivým prostriedkom, pre urýchlenie procesu vypracovania projektu a zároveň zlepšenie výslednej kvality. S GS Soft systémami, ako je napríklad GstarCAD Professional môžete napríklad 2D pôdorys zmeniť na 3D rozmery. Zaobstaraním GS Soft ušetríte čas, aj financie. AutoCAD programy pomáhajú vypočítať všetky potrebné parametre a dokonca aj presné množstvo materiálov, potrebných na výstavbu. AutoCAD LT sa skvelo hodí na navrhnutie 2D projektov.
Inovatívne nástroje eliminujú možnosť chýb v architektonických výkresoch, takže priebeh stavebných prác bude následne oveľa plynulejší. Vyskúšajte aj GstarCAD Mechanical a jeho nadstavbu CADprofi Mechanical, obsahujúcu knižnicu s nemalým množstvom normalizovaných dielov.

Detailne prepracované projekty

       
Kvalitné a overené CAD programy, podporujúce konkrétne nadstavby, vedia zaručiť pôsobivé farebné digitálne návrhy. Sú výrazne lepšie ako monotónne ručne tvorené výkresy. Dobre vytvorený projekt v CAD dokáže vizualizovať navrhnutú budovu, s rôznymi podrobnými detailmi. Digitálne výkresy sa tiež ľahko upravujú, takže nie je potrebné návrhy hneď vyhodiť, ak by si vyžadovali zmeny.
Softvér CAD vytvára modely, ktoré môžu využívať iné oddelenia vrátane marketingu a predaja. Sú pôsobivé na pohľad a prezentujú estetiku a funkciu návrhu. Je to jednoduchý spôsob, ako demonštrovať svoju prácu a zapôsobiť na investorov.