Arteterapeutické aktivity a mindfulness

Arteterapeutické aktivity a mindfulness

D'Amico, Dawn
Arteterapeutické aktivity a mindfulness

Pre deti a dospievajúcich s psychickými obtiažami
Preklad Klimentová, Eva
Vydalo vydavateľstvo PORTÁL
349 Kč, 224 str., brož.
 
Mnohé deti, ktoré zažili vážne traumy, sa uzatvoria do seba a je pre nich zložité zapojiť sa aktívne do terapeutického procesu. Táto kniha ponúka súbor terapeutických aktivít, ktoré deťom a dospievajúcim pomôžu v prezkúmavaní ich pocitov a v prejavovaní vlastných potrieb. Techniky sa zameriavajú na sebavyjadrenie aj za použitia masiek, vychádzajú z princípov všímavosti a dávajú deťom priestor na relaxáciu. Vystačíme si pri nich s bežne dostupnými vecami, špeciálne pomôcky nie sú potrebné. Aktivity sú naviac doplnené drobnými prípadovými štúdiami.

Z terapeutických techník budú profitovať deti a dospievajúcí, ktorí zažili traumy, fyzické a sexuálne zneužívanie. Užitočné budú aj pre prácu s deťmi, ktoré sa stretávajú s depresiou, úzkosťami a obtiažami v správaní.

Dawn D’Amico je psychoterapeutka, zaoberá sa vzdelávaním a špecializuje sa na oblasť druhotnej traumy.