Aktívna imaginácia

Seifert, Ang Lee; Seifert, Theodor; Schmidt, Paul
Aktivní imaginace

Práca s fantazijnými obrazmi
Preklad: Reinstein, Markéta

Praktický zdroj, z ktorého možno čerpať v okamžikoch rozhodovania, kríz či konfliktov, predstavuje metóda aktívnej imaginácie, ktorú rozpracoval slávny psychiater C. G. Jung. Autori knihy na základe osobných skúseností a mnohoročnej psychoterapeutickej praxe názorne a s pomocou množstva príkladov ukazujú, ako možno s touto metódou pracovať.

Vyvolaním predstáv a ich zápisom či výtvarným spracovaním možno podľa nich klienta vyliečiť z často zbytočných pocitov duševnej vyprahlosti, sebapodceňovaniu aj depresií. Imagináciou jedinec odhalí časť svoje nevedomej duše, ktorá sa mu prejaví ako dobrý radca a korektor jeho pocitov. Autori praktickým spôsobom popisujú, ako pomocou techník imaginácie dospieť k väčšiemu zkľudneniu a porozumeniu vlastnímu životu.
brož., 240 str., 379 Kč

Vydalo vydavateľstvo PORTÁL.